Fakulta zdravotnických studií pořádá konferenci o ošetřovatelství

Katedra ošetřovatelství a porodní asistence fakulty zdravotnických studií pořádá 4. května již 7. ročník celorepublikové konference Cesta poznávání a vzdělávání v ošetřovatelství.

Kromě studentů zdravotnických fakult je akce určena také všeobecným sestrám, porodním asistentkám a osobám vzdělávajícím studenty v nelékařských zdravotnických oborech. 

Záštitu nad konferencí převzala děkanka fakulty Ilona Mauritzová, akci podpoří rovněž náměstkyně pro ošetřovatelskou péči FN Plzeň Andrea Mašínová, manažerka pro vzdělávání a výuku nelékařských zdravotnických pracovníků FN Plzeň Světluše Chabrová a předsedkyně Sdružení porodních asistentek Plzeňského kraje Kateřina Ratislavová. Úvodního slova se za plzeňský region České asociace sester ujme Nina Müllerová.

Mezi stěžejní témata konference patří například kulturní odlišnosti v poskytování ošetřovatelské péče, e-learning ve vzdělávání sester, ošetřování pacientů s monstrózní obezitou či edukace v kardiopulmonální resuscitaci.  

Hlavním hostem konference bude Jaromír Matějek, odborník v oboru etického poradenství, který přiblíží nový přístup k řešení eticky komplikovaných situací. Se svým sdělením k tématice ošetřovatelství vystoupí odborníci z Univerzity Karlovy, Jihočeské univerzity, Univerzity Pardubice nebo Vysoké školy polytechnické v Jihlavě. První blok odborných sdělení je studentský, autor nejzdařilejšího studentského příspěvku obdrží v závěru akce studentskou cenu konference.

Stejně jako v minulých letech spolupracuje Katedra ošetřovatelství a porodní asistence na přípravě konference s Českou asociací sester a Sdružením porodních asistentek Plzeňského kraje. Prostory poskytne Fakultní nemocnice Plzeň, která je dlouholetým partnerem celé fakulty a umožňuje propojení vzdělávání, výzkumu a praktické výuky studentů FZS.

Galerie


Fakulta zdravotnických studií

Lukáš Štich

01.05.16


Studetni strojní fakulty absolvovali letní jadernou školu na Ukrajině


Fakulta strojní

44

25.07.17


Nejchytřejší uchazeči jsou na právnické fakultě


Fakulta právnická

102

17.07.17


Katedra archeologie realizuje archeologický výzkum v Letech


Fakulta filozofická

164

13.07.17