Fakulta zdravotnických studií pořádá konferenci o ošetřovatelství

Katedra ošetřovatelství a porodní asistence fakulty zdravotnických studií pořádá 4. května již 7. ročník celorepublikové konference Cesta poznávání a vzdělávání v ošetřovatelství.

Kromě studentů zdravotnických fakult je akce určena také všeobecným sestrám, porodním asistentkám a osobám vzdělávajícím studenty v nelékařských zdravotnických oborech. 

Záštitu nad konferencí převzala děkanka fakulty Ilona Mauritzová, akci podpoří rovněž náměstkyně pro ošetřovatelskou péči FN Plzeň Andrea Mašínová, manažerka pro vzdělávání a výuku nelékařských zdravotnických pracovníků FN Plzeň Světluše Chabrová a předsedkyně Sdružení porodních asistentek Plzeňského kraje Kateřina Ratislavová. Úvodního slova se za plzeňský region České asociace sester ujme Nina Müllerová.

Mezi stěžejní témata konference patří například kulturní odlišnosti v poskytování ošetřovatelské péče, e-learning ve vzdělávání sester, ošetřování pacientů s monstrózní obezitou či edukace v kardiopulmonální resuscitaci.  

Hlavním hostem konference bude Jaromír Matějek, odborník v oboru etického poradenství, který přiblíží nový přístup k řešení eticky komplikovaných situací. Se svým sdělením k tématice ošetřovatelství vystoupí odborníci z Univerzity Karlovy, Jihočeské univerzity, Univerzity Pardubice nebo Vysoké školy polytechnické v Jihlavě. První blok odborných sdělení je studentský, autor nejzdařilejšího studentského příspěvku obdrží v závěru akce studentskou cenu konference.

Stejně jako v minulých letech spolupracuje Katedra ošetřovatelství a porodní asistence na přípravě konference s Českou asociací sester a Sdružením porodních asistentek Plzeňského kraje. Prostory poskytne Fakultní nemocnice Plzeň, která je dlouholetým partnerem celé fakulty a umožňuje propojení vzdělávání, výzkumu a praktické výuky studentů FZS.

Galerie


Fakulta zdravotnických studií

Lukáš Štich

01.05.16


ZČU nabízí studentům certifikátový program Kompetence pro česko-bavorský příhraniční region


Celouniverzitní

89

09.05.18


Výzkumná centra ZČU se představují v Poslanecké sněmovně


Celouniverzitní

97

22.05.18


Plzeňskými rozhovory proznívala slova svoboda a demokracie


Celouniverzitní

50

10.05.18