Fakulta aplikovaných věd má novou katedru

Nová katedra geomatiky vznikla k 1. dubnu vyčleněním z katedry matematiky, jejíž součástí až do té doby byla.

Nově vzniklá katedra zajišťuje studijní program Geomatika, akreditovaný jako bakalářský, navazující magisterský i doktorský program v prezenční i kombinované formě. Dále garantuje v rámci studijního programu Stavební inženýrství studijní obor Územní plánování ve čtyřletém bakalářském studijním programu. 

Studijní program Geomatika zavedla fakulta aplikovaných věd v roce 1995 jako první v České republice. „Rozvíjíme v něm geomatiku jako vědu a technologii, která vychází z integrovaného přístupu ke sběru, ukládání, přenosu, analýze, poskytování a prezentaci dat vztažených k Zemi, označovaných jako prostorová data či geodata. Absolventi náročného studia jsou žádáni ve státní i soukromé sféře a jsou stoprocentně úspěšní při hledání pracovního místa,“ vysvětluje Václav Čada, který stojí v čele nové katedry. 

Absolventi geomatiky mají znalosti pro výkon zeměměřických činností a po splnění dalších předpokladů, jako je praxe a složení státní zkoušky, můžou získat oprávnění ověřovat výsledky těchto činností. Setkáváme se s nimi především v resortu Českého úřadu zeměměřického a katastrálního a v dalších orgánech státní správy a samosprávy, ale i v soukromém sektoru a výzkumných ústavech. Uplatnění nacházejí všude tam, kde se používají geografické informační systémy, ať už je to územní plánování, doprava, obrana
a krizové řízení, životní prostředí či cestovní ruch. Zájem o absolventy mají i firmy zabývající se inovacemi programového vybavení pro oblast sběru, zpracování, interpretace a distribuce geodat.
Fakulta aplikovaných věd

Kateřina Kvasničková

21.04.16


Zápis do kurzů Mezinárodní letní jazykové školy právě odstartoval


Ústav jazykové přípravy

36

27.03.17


Ministr financí přijede přednášet na ekonomickou fakultu


Fakulta ekonomická

607

21.03.17


Senioři cvičili paměť


Celouniverzitní

18

27.03.17