Fakulta aplikovaných věd má novou katedru

Nová katedra geomatiky vznikla k 1. dubnu vyčleněním z katedry matematiky, jejíž součástí až do té doby byla.