Fakulta aplikovaných věd má novou katedru

Nová katedra geomatiky vznikla k 1. dubnu vyčleněním z katedry matematiky, jejíž součástí až do té doby byla.

Nově vzniklá katedra zajišťuje studijní program Geomatika, akreditovaný jako bakalářský, navazující magisterský i doktorský program v prezenční i kombinované formě. Dále garantuje v rámci studijního programu Stavební inženýrství studijní obor Územní plánování ve čtyřletém bakalářském studijním programu. 

Studijní program Geomatika zavedla fakulta aplikovaných věd v roce 1995 jako první v České republice. „Rozvíjíme v něm geomatiku jako vědu a technologii, která vychází z integrovaného přístupu ke sběru, ukládání, přenosu, analýze, poskytování a prezentaci dat vztažených k Zemi, označovaných jako prostorová data či geodata. Absolventi náročného studia jsou žádáni ve státní i soukromé sféře a jsou stoprocentně úspěšní při hledání pracovního místa,“ vysvětluje Václav Čada, který stojí v čele nové katedry. 

Absolventi geomatiky mají znalosti pro výkon zeměměřických činností a po splnění dalších předpokladů, jako je praxe a složení státní zkoušky, můžou získat oprávnění ověřovat výsledky těchto činností. Setkáváme se s nimi především v resortu Českého úřadu zeměměřického a katastrálního a v dalších orgánech státní správy a samosprávy, ale i v soukromém sektoru a výzkumných ústavech. Uplatnění nacházejí všude tam, kde se používají geografické informační systémy, ať už je to územní plánování, doprava, obrana
a krizové řízení, životní prostředí či cestovní ruch. Zájem o absolventy mají i firmy zabývající se inovacemi programového vybavení pro oblast sběru, zpracování, interpretace a distribuce geodat.
Fakulta aplikovaných věd

21. 04. 2016


Rektor Miroslav Holeček navštívil partnerskou univerzitu v Oši

Spolupráce Univerzita

Fakulta filozofická

06. 11. 2019

Plzeň hostila druhý ročník mezinárodního sympozia k bezpečnosti dopravy

Konference Spolupráce Věda

Nové technologie - výzkumné centrum

29. 10. 2019

Na Fakultě zdravotnických studií vystoupí Edwin van Teijlingen

Přednáška Veřejnost Zaměstnanci

Fakulta zdravotnických studií

13. 11. 2019