Gamebook umožní čtenáři prožít příběh podle vlastního rozhodnutí

Studenti informatiky z fakulty aplikovaných věd Jakub Sido a Pavel Přibáň vytvořili mobilní aplikaci, která umožňuje čtenáři vytvářet si vlastní linii příběhu. V závislosti na tom, jak se v určitých okamžicích děje čtenář rozhodne, odvíjí se osudy hlavních hrdinů různými směry.

Gamebook je typ knihy, ve kterém si čtenář sám vybírá, jak bude příběh dále pokračovat. Stačí se v inkriminované situaci rozhodnout, zda například na nepřítele zaútočí, uteče před ním, nebo s ním bude vyjednávat. Kniha tak má několik různých konců, z nichž některé jsou dobré a jiné mohou pro hlavního hrdinu skončit špatně. Žánr gamebooku může být jakýkoli, v současné době vznikají knihy různých stylů, které se odehrávají v odlišných prostředích. 

Jako součást projektu vznikla také aplikace, ve které mohou autoři vytvářet takto strukturované příběhy. Hotové knihy jsou následně zařazeny do databáze systému a čtenář si je může stáhnout do své mobilní aplikace. Tu lze bezplatně stahovat z Google Play. V současné době je zde registrováno již téměř 20 autorů, kteří chtějí vytvářet tento druh knih, dvě knihy jsou hotové a několik dalších je rozpracovaných.

Obě aplikace vznikly jako bakalářské práce studentů informatiky, kteří ve svém studiu i díle dále pokračují. Také vidí v tomto formátu velký potenciál například pro účely vzdělávání, kdy v závislosti na svém rozhodnutí musí čtenář fiktivně čelit adekvátním (například bezpečnostním nebo zdravotním) důsledkům výběru určité varianty řešení situace. 

Nápad sklízí mezi milovníky knížek velký ohlas, jejich autoři by své dílo chtěli do budoucna rozšířit i mimo české publikum, takže by rádi aplikaci přeložili do angličtiny. Proto hledají dobrovolného překladatele, který by jim s tím pomohl, popřípadě finanční prostředky na překlad. Vítají i další spolupráci se spisovateli nebo jazykovými korektory. Více informací o projektu najdou zájemci na webu projektu nebo na facebookových stránkách.

Galerie


Ukázka mobilní aplikace.

Ukázka psaní a korektury gamebooku.

Tvorba příběhu.

Fakulta aplikovaných věd

Jana Varnušková

21.04.16


Rektor volgogradské univerzity navštívil ZČU


Celouniverzitní

140

17.10.18


Astronomický seminář otevře okna vesmíru dokořán


Fakulta pedagogická

10

19.10.18


Katedra geomatiky pořádala tradiční konferenci v centru NTIS


Fakulta aplikovaných věd

116

05.10.18