Celoroční sportovní klání O pohár rektora zná vítěze

Do prvního ročníku celouniverzitní soutěže studentů a zaměstnanců se přihlásilo více než 300 sportovců. V konečném bodování zvítězila fakulta aplikovaných věd, následovaná fakultou ekonomickou a strojní.

Zástupci jednotlivých fakult sváděli po celý rok boje v sedmi disciplínách, do kterých patřily jednak kolektivní sporty jako basketbal, florbal, futsal a volejbal, a také párové sporty jako badminton, sportovní lezení či noční orientační běh. Od počátku vedla fakulta aplikovaných věd, po šesté disciplíně, kterou byl badminton, se těsně do čela dostala fakulta ekonomická, aby ji v závěrečném Nočníku (Noční orientační běh) opět předehnala „favka“, která tak zvítězila o pouhé tři body.

Slavnostní vyhlášení a předání samotného poháru proběhne ve středu 27. dubna v odpoledních hodinách v univerzitním kampusu při Běhu s rektorem a festivalu studentských kapel Kapeláž. Zváni jsou nejen všichni účastníci, ale i ostatní studenti a zaměstnanci ZČU.

Výsledky soutěže O pohár rektora:

1. FAV   117 bodů
2. FEK   114 bodů
3. FST   84 bodů
4. FEL   68 bodů
5. FZS   49 bodů
6. FPR   42 bodů
7. FPE   32 bodů
8. FDU   17 bodů
9. FF     12 bodů

Celouniverzitní

Kateřina Kvasničková

25.04.16


NTC chystá přednášku Jesseho Ruana o modelování lidského těla


Nové technologie - Výzkumné centrum

17

16.04.18


ZČU pořádá 6. národní konferenci transferu technologií


Celouniverzitní

14

17.04.18


FAV bude hostit programátorskou soutěž Catalysts Coding Contest


Fakulta aplikovaných věd

81

12.04.18