Historici a kybernetici zveřejnili další spisy přibližující osudy Čechoslováků vězněných v SSSR

Spolupráce Úspěchy Veřejnost

Před 80 lety vyhlásil Sovětský svaz amnestii pro Čechoslováky vězněné na sovětském území. K tomuto výročí zveřejnil Ústav pro studium totalitních režimů (ÚSTR) spolu s Fakultou aplikovaných věd (FAV) Západočeské univerzity vyšetřovací spisy NKVD o krajanech držených v gulagu za 2. světové války.

Zveřejněné vyšetřovací spisy pocházejí ze Státního archivu Zakarpatské oblasti (DAZO) v Užhorodě a týkají se tisícovky z celkem zhruba osmi tisíc Čechoslováků vězněných v táborech gulagu za 2. světové války.

„Spisy obsahují například protokol o zatčení, otisky prstů, fotografie, protokoly z výslechů, obvinění, rozsudek, propouštěcí či úmrtní list z gulagu a rozhodnutí o rehabilitaci. Součástí spisů jsou osobní fotografie a dokumenty zatčených zabavené orgány NKVD,“ vyjmenovává historik Adam Hradilek z ÚSTR. „Uveřejněné dokumenty představují přibližně pětinu spisů k československým uprchlíkům do SSSR, které digitalizujeme a zpracováváme ve spolupráci se Státním archivem Zakarpatské oblasti v Užhorodě,“ dodává Adam Hradilek.

K tématu zveřejnil ÚSTR také online prezentaci. Ta obsahuje například rozhovory s pamětníky a prostřednictvím fotografií a krátkých textů přibližuje osudy vězněných.

Na digitálním archivu dokumentů NKVD a KGB spolupracují odborníci z katedry kybernetiky a výzkumného centra NTIS FAV od března 2020. Jejich software nejprve naskenované dokumenty převede metodami OCR (Optical Character Recognition) do podoby elektronického textu a následně uloží do speciálně navržené databáze, která umožňuje interaktivní hledání slov či krátkých frází v českém a ruském jazyce s využitím grafického uživatelského rozhraní.

V červnu 2021 historici a kybernetici zpřístupnili více než deset tisíc stran dokumentů k takzvanému charkovskému procesu, známému také jako proces s českými učiteli. I v průběhu letošního roku budou do digitálního archivu přibývat další dokumenty k represím krajanů.  „Po ukončení digitalizace v DAZO zahájíme práci v Centrálním státním archivu občanských sdružení Ukrajiny, kde již předběžná rešerše odhalila přes dvě stě vyšetřovacích spisů českých krajanů,“ říká ředitel Státní archivní správy Ukrajiny Anatolij Chromov. „Společný projekt přispěje k vyrovnaní se s důsledky totalitarismu 20. století ve vztazích mezi ukrajinským a českým národem,“ věří Chromov.

Amnestie, k jejímuž výročí nyní ÚSTR zveřejnil další dokumenty, byla vyhlášena 3. ledna 1942 v souvislosti s rozhodnutím o vzniku československé brigády v SSSR. Právě vstup do československé vojenské jednotky, formující se v ruském Buzuluku, byl podmínkou propuštění. Do konce roku 1944 bylo propuštěno okolo pěti tisíc československých občanů. Někteří z amnestovaných vězňů však zemřeli během tranzitu z lágru či po příjezdu k československé jednotce, kam dorazili nemocní a vysílení. Přeživší se pak většinou zapojili do bojů na východní frontě, kde mnozí z nich zahynuli u Sokolova, na Dukle a v dalších krvavých válečných bitvách. Získané dokumenty přispějí k uctění jejich památky.

Fakulta aplikovaných věd

Šárka Stará

04. 01. 2022