Výstava Specific LandArt se ohlíží za projektem Zaniklých a ohrožených kostelů

Vernisáž se uskuteční ve středu 4. května v Galerii Ladislava Sutnara a její součástí bude také křest knihy Ateliér Jiřího Beránka - Specific LandArt.

Výstava nabídne ohlédnutí za čtyřmi roky práce studentů ateliéru socha a prostor na Sutnarce pod vedením Jiřího Beránka a také společné úsilí fakulty, Plzně 2015 a Plzeňského kraje, které dalo vzniknout více než desítce realizací na místech zanikajících sakrálních staveb, vybraných Plzeňskou diecézí. 

Smyslem projektu nebyla a ani nemohla být úplná obnova objektů, samotný počet chátrajících, někdy i záměrně devastovaných objektů, je příliš vysoký a jejich rekonstrukce nebo celková obnova je nereálná. Jejich význam však nezaniká, jsou to duchovní centra, místa, kde se lidé shromažďovali a zamýšleli se nad tím, co přesahuje jejich možnosti. V dnešní době nemusí být tento přesah pouze náboženský, tato místa lze chápat jako nositele kulturního dědictví naší země a skrze uměleckou intervenci probudit znovu život a smysl těchto památek.

Děkan fakulty designu a umění Ladislava Sutnara Josef Mištera k projektu dodává:  

„Samozřejmě jedna věc jsou plány a jiný problém je realizace. Díky týmu Evropského hlavního města kultury a financím, které na podporu projektů poskytlo město Plzeň, Plzeňský kraj a Ministerstvo kultury ČR, se geniální vize profesora Beránka a jeho plzeňské školy v průběhu let zhmotnily. Tak mohla vzniknout ve světě zcela unikátní řada sochařských děl a také kniha, která vše dokumentuje - kniha o boji umělců za člověka proti surovým a bezohledným dějinám."

Výše zmíněná kniha, která bude pokřtěna a oficiálně představena na zahájení výstavy 4. května, mapuje celý projekt Zaniklých a ohrožených kostelů, zároveň představuje výběr z díla vedoucího ateliéru Socha a prostor Jiřího Beránka a jeho asistenta Benedikta Tolara. Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

Kateřina Martínková

27.04.16


Český satelit má za sebou prvních dvě stě přeletů nad řídicím střediskem


Fakulta elektrotechnická

58

27.07.17


Studenti vymysleli chytré lavičky pro univerzitní kampus


Celouniverzitní

663

13.07.17


Letní školy zahájí koncert pod širým nebem


Ústav jazykové přípravy

551

02.07.17