Výstava Specific LandArt se ohlíží za projektem Zaniklých a ohrožených kostelů

Vernisáž se uskuteční ve středu 4. května v Galerii Ladislava Sutnara a její součástí bude také křest knihy Ateliér Jiřího Beránka - Specific LandArt.

Výstava nabídne ohlédnutí za čtyřmi roky práce studentů ateliéru socha a prostor na Sutnarce pod vedením Jiřího Beránka a také společné úsilí fakulty, Plzně 2015 a Plzeňského kraje, které dalo vzniknout více než desítce realizací na místech zanikajících sakrálních staveb, vybraných Plzeňskou diecézí. 

Smyslem projektu nebyla a ani nemohla být úplná obnova objektů, samotný počet chátrajících, někdy i záměrně devastovaných objektů, je příliš vysoký a jejich rekonstrukce nebo celková obnova je nereálná. Jejich význam však nezaniká, jsou to duchovní centra, místa, kde se lidé shromažďovali a zamýšleli se nad tím, co přesahuje jejich možnosti. V dnešní době nemusí být tento přesah pouze náboženský, tato místa lze chápat jako nositele kulturního dědictví naší země a skrze uměleckou intervenci probudit znovu život a smysl těchto památek.

Děkan fakulty designu a umění Ladislava Sutnara Josef Mištera k projektu dodává:  

„Samozřejmě jedna věc jsou plány a jiný problém je realizace. Díky týmu Evropského hlavního města kultury a financím, které na podporu projektů poskytlo město Plzeň, Plzeňský kraj a Ministerstvo kultury ČR, se geniální vize profesora Beránka a jeho plzeňské školy v průběhu let zhmotnily. Tak mohla vzniknout ve světě zcela unikátní řada sochařských děl a také kniha, která vše dokumentuje - kniha o boji umělců za člověka proti surovým a bezohledným dějinám."

Výše zmíněná kniha, která bude pokřtěna a oficiálně představena na zahájení výstavy 4. května, mapuje celý projekt Zaniklých a ohrožených kostelů, zároveň představuje výběr z díla vedoucího ateliéru Socha a prostor Jiřího Beránka a jeho asistenta Benedikta Tolara. Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

Kateřina Martínková

27.04.16


Post mortem: Lékař práv aneb konference o medicínském právu


Studentské organizace

20

12.03.18


Univerzitní knihovna zve na den s deskovými hrami


Univerzitní knihovna

34

06.03.18


Napsali jste diplomovou práci o Evropské unii? Vyhrajte za ni tisíc eur


Celouniverzitní

36

06.03.18