Workshop na FEL ukázal možnosti spolupráce mezi ZČU a společností O2

SmartCAMPUS Spolupráce Věda

Západočeskou univerzitu a telekomunikační společnost O2 propojuje od roku 2021 projekt testování 5G sítí. Najít další možné cesty, jak spolupráci v oblasti komunikačních technologií rozšířit, to bylo cílem workshopu, který se uskutečnil na Fakultě elektrotechnické ve středu 12. ledna.

 „Na katedře materiálů a technologií se mimo jiné věnujeme tištěné elektronice, smart textiliím, senzorice a IoT. V mnoha oblastech, například v projektu požární senzoriky, je klíčovou složkou bezdrátová komunikace. Spolupráce s firmou O2, která zatím probíhá v rámci testování 5G sítí v kampusu, nás může nasměrovat k efektivnějšímu využívání komunikačních technologií nebo k jejich nasazení v dalších projektech,“ říká Petr Kašpar z FEL. Dodává, že tato možnost je otevřena také dalším fakultám a může se uplatnit například i v rámci celouniverzitního projektu SmartCAMPUS

Zástupci společnosti O2 si tak během dopoledne prohlédli laboratoře RICE, seznámili se s přístrojovým vybavením a produkty, za jejichž vznikem stojí odborníci z FEL. 

Radek Soukup z katedry materiálů a technologií představil chytrý hasičský zásahový oblek, který už byl, stejně jako chytrá hasičská rukavice, v Evropě úspěšně uveden na trh, nebo boty chránící před krokovým napětím a další chytré ochranné pomůcky. Přiblížil také právě probíhající projekt ILOC (Location and navigation system integrated in protective footwear and gloves for rescuing people), zaměřený opět na oblast požární senzoriky. Jeho řešení je založené na inerciální lokalizaci a využívá komunikaci mezi mobilním zařízením hasiče, jeho rukavicí, obsahující navigační systém, a botami, sdělujícími informaci o poloze hasiče veliteli zásahu. O tom, jak při hasičském zásahu zajistit co nejefektivnější bezdrátovou komunikaci diskutovali se zástupci společnosti O2 nejen tvůrci systému z FEL, ale i členové Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje, kteří se workshopu také účastnili.   

Zástupci společnosti O2 představili komunikační technologie a projekty dceřiných firem, s nimiž může FEL nebo další fakulty ZČU navázat spolupráci. „Nové technologie pro IoT – NB-IoT a LTE M, které jsou součástí 5G standardu otevírají nové možnosti komunikace pro nositelnou elektroniku a připojení senzorů. Věříme, že se stanou základem úplně nových produktů a služeb. Věříme, že naše podpora Západočeské univerzity přispěje k tomu, aby se z ní brzy stal lídr v oblasti vývoje IoT řešení,“ říká Roman Bacík, ředitel mobilních produktů a inovací O2.

Společné setkání uzavřela diskuse o možnostech začlenění technologií O2 do představených projektů. 


SmartCAMPUSZČU je celouniverzitní projekt, který na ZČU funguje od roku 2018. Zabývá se možnostmi zavádění moderních technologií a dává příležitost využívat univerzitu jako testovací polygon pro nasazení a propojení vyspělých technologií. Firmám tak umožňuje vyzkoušet jejich technologie v malém měřítku a získat zpětnou vazbu, městům, která chtějí být smart, nabízí možnost vidět chytrá řešení v praxi a rozhodovat se pro ně na základě získaných zkušeností. Zaměstnanci a studenti ZČU se díky projektu mohou seznámit s nejnovějšími technologiemi a spolupracovat na jejich dalším vývoji. SmartCAMPUS ZČU propojuje odborníky z praxe a z akademické sféry, podněcuje vzájemnou spolupráci a vede k transferu znalostí.

Galerie


Fakulta elektrotechnická

Šárka Stará

19. 01. 2022