Trendy v digitálním vzdělávání na vysokých školách V: Microcredentials

01 February

1. února, 13:00

on-line

Další vzdělávání Konference Studium

Páté Trendy v digitálním vzdělávání na VŠ budou zaměřeny na téma mikrocertifikátů.

Vstup: zdarma po předchozím přihlášení
Kontakt: Mgr. Jana Holatová, jholato@rek.zcu.cz, mobil: 737 500 347
Více informací na https://czv.zcu.cz/akce/trendy-microcredentials/

Jak se připravit na plánovaný evropský rámec pro tzv. microcredentials připravovaný Evropskou komisí - přispěje k rozvoji, kvalitě, relevanci a uznávání kurzů celoživotního vzdělávání na národní i mezinárodní úrovni? Oddělení koncepce celoživotního a distančního vzdělávání Západočeské univerzity v Plzni ve spolupráci s Českou asociací distančního univerzitního vzdělávání a Centrem pro studium vysokého školství vás zve na další z cyklu seminářů “Trendy v digitálním vzdělávání na vysokých školách“ zaměřený na toto aktuální téma.

Kromě českých odborníků na celoživotní vzdělávání vystoupí se svými příspěvky i Yann-Mael Bideau z Evropské komise a Magalie Soenen z Flemish Ministry of Education.

Akce proběhne v anglickém jazyce bez tlumočení a v českém jazyce.


Program:

13:00 – 13:30 prezentace v anglickém jazyce a prostor pro dotazy

Yann-Mael Bideaupresentation on the new Council Recommendations of the European Commission

Council Recommendations on Micro-credentials

13:30 – 14:00 prezentace v anglickém jazyce a prostor pro dotazy

Magalie Soenen: presentation on the MICROBOL project

14:00 – 14:15 prezentace v českém jazyce

Jan Beseda: Mikrodiplomy jako možnost využití micro-credentials českými vysokými školami z pohledu vydavatelů a příjemců 

Příspěvek nabídne možnou perspektivu využití mikrodiplomů českými institucemi terciárního vzdělávání. Představí světový kontext, prerekvizity využití mikrodiplomů českými vysokými školami a možné způsoby využití, benefity a rizika pohledu vydavatelů i příjemců.

14:15 – 14:30 prezentace v českém jazyce

Markéta Martínková: Zlepšení prostupnosti vzdělání na úrovni vysokých škol pomocí mikrocertifikátů

Představení specifického cíle C1: Zlepšení prostupnosti vzdělání na úrovni vysokých škol pomocí mikrocertifikátů (micro-credentials). Výzvy MŠMT v rámci Národního plánu obnovy pro oblast vysokých škol pro roky 2022-2024. Očekávané cíle a výstupy projektu, jeho podstata, potenciál a limity aneb “vánoční nákupy v jednom dni”.

14:30 – 15:00 panelová diskuse

Lucie Rohlíková, Jan Beseda, Markéta Martínková, Šimon Stibůrek, Petr Uherka: Mikrocertifikáty, mikrodiplomy a jak s nimi naložit?

Celouniverzitní

01. 02. 2022, 13:00


09 September

náměstí Republiky, Plzeň


Celouniverzitní

09. 09. 2022, 09:00

11  -  15 July

Univerzitní 22, Plzeň; Hradební 22, Cheb.


Fakulta ekonomická

11. 07. 2022

03  -  04 June

Fakulta zdravotnických studií ZČU, Husova 11, Plzeň 3


Projektové centrum

03. 06. 2022, 14:00