Ministryně Šlechtová přednášela studentům

Fakultu ekonomickou ZČU navštívila ve středu 4. května její absolventka, ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová.

Akci zorganizovala fakulta ve spolupráci s Evropským hnutím ČR. Přednáška s diskusí proběhla v Husově ulici, kde v roce 2001 Karla Šlechtová absolvovala studium podnikové ekonomiky a managementu. Sama rodačka z Karlovarského kraje má k chebské i plzeňské části fakulty vřelý vztah a jak sama říká, je český patriot a zároveň na svoji alma mater nikdy nezapomíná. 

Při přednášce vyzdvihla význam svobody, kterou naše země od sametové revoluce požívá a která současné generaci studentů byla dána do vínku. Zároveň však připomněla nutnost pevného zakotvení v EU, aniž bychom ovšem přestali být suverénní zemí. Hovořila o migrační krizi, ve které podle ní panuje „neviditelná ruka trhu“ a zákon „nabídky a poptávky“. Vyzdvihla, že během jejího působení na ministerstvu se podařilo vytvořit jednotné metodické prostředí pro čerpání evropských peněz. Dotkla se i tématu kompetencí krajů a obcí. Studenty povzbudila, aby se nebáli mít vlastní názor, studovali cizí jazyky, a pokud to je možné, vycestovali na zahraniční studijní pobyt.

Po přednášce se ministryně Šlechtová setkala s rektorem ZČU Miroslavem Holečkem a vedením ekonomické fakulty. Zde podrobněji hovořila o problematice regionálního rozvoje, čerpání evropských peněz a také o typech výzkumu, jehož výsledky by ministerstvo pro místní rozvoj mohlo potřebovat.


Galerie


Fakulta ekonomická

Jiří Preis

05.05.16


Česko-bavorský projekt pomáhá studentům s rozjezdem podnikání i uplatněním na pracovním trhu


Celouniverzitní

58

12.02.18


Ilustrace české zimy opanovaly náměstí před královským palácem v Soulu


Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

26

19.02.18


Fakulta aplikovaných věd zve na Večer otevřených dveří


Fakulta aplikovaných věd

142

19.02.18