Ministryně Šlechtová přednášela studentům

Fakultu ekonomickou ZČU navštívila ve středu 4. května její absolventka, ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová.

Akci zorganizovala fakulta ve spolupráci s Evropským hnutím ČR. Přednáška s diskusí proběhla v Husově ulici, kde v roce 2001 Karla Šlechtová absolvovala studium podnikové ekonomiky a managementu. Sama rodačka z Karlovarského kraje má k chebské i plzeňské části fakulty vřelý vztah a jak sama říká, je český patriot a zároveň na svoji alma mater nikdy nezapomíná. 

Při přednášce vyzdvihla význam svobody, kterou naše země od sametové revoluce požívá a která současné generaci studentů byla dána do vínku. Zároveň však připomněla nutnost pevného zakotvení v EU, aniž bychom ovšem přestali být suverénní zemí. Hovořila o migrační krizi, ve které podle ní panuje „neviditelná ruka trhu“ a zákon „nabídky a poptávky“. Vyzdvihla, že během jejího působení na ministerstvu se podařilo vytvořit jednotné metodické prostředí pro čerpání evropských peněz. Dotkla se i tématu kompetencí krajů a obcí. Studenty povzbudila, aby se nebáli mít vlastní názor, studovali cizí jazyky, a pokud to je možné, vycestovali na zahraniční studijní pobyt.

Po přednášce se ministryně Šlechtová setkala s rektorem ZČU Miroslavem Holečkem a vedením ekonomické fakulty. Zde podrobněji hovořila o problematice regionálního rozvoje, čerpání evropských peněz a také o typech výzkumu, jehož výsledky by ministerstvo pro místní rozvoj mohlo potřebovat.


Galerie


Fakulta ekonomická

Jiří Preis

05.05.16


Profesor Hamid Ekbia představil koncept heteromatizace


Fakulta filozofická

43

14.06.18


Pohádkovou inscenaci doplnily barevné kostýmy od studentky FDULS


Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

19

20.06.18


Katedra německého jazyka zaujala na konferenci studentskou učebnicí


Fakulta pedagogická

233

15.06.18