Badatelsky orientovaná výuka v astronomii? Ano a úspěšně!

V soutěži studentských vědeckých a odborných prací pedagogické fakulty zvítězil se svým didakticky zaměřeným projektem student Martin Královec.

Jeho vítězná diplomová práce s názvem "Projekt Apollo a jeho začlenění do výuky fyziky na základní škole" si klade za cíl vytvořit studijní materiál, který by byl srozumitelný žákům základních škol a nápomocen učitelům v hodinách fyziky. Práce obsahuje podrobnou historii týkající se počátků dobývání vesmíru se zaměřením na lety na Měsíc v rámci programu Apollo. 

Součástí je i dotazníkové šetření zjišťující, jaké jsou znalosti žáků o kosmických letech, zejména pak letech člověka na Měsíc. Ačkoliv se jedná pro lidstvo o zásadní moment, je průběh a příprava takového letu pro žáky základních škol velkou neznámou. V rámci této práce byl vyhotoven papírový model rakety Saturn V v měřítku 1:96, který je kompletně rozložitelný na jednotlivé části nosné rakety a kosmické lodi. Tato pomůcka je ideálním nástrojem do hodin fyziky, konkrétně kosmonautiky, jelikož učitel může názorně ukázat průběh a technická specifika letu astronautů na Měsíc. Z pozorování vyplývá, že žáci názorné ukázce věnují daleko větší pozornost než při výkladu během frontální výuky. Je zde i potenciál ke zvyšování motivace žáků při výuce nejen fyziky, ale i dalších přírodovědných nebo technických oborů.

V publikované práci jsou dále uvedeny metodické náměty na zadání dlouhodobých aktivit s tematikou kosmických letů a pozorování Měsíce. Tyto aktivity jsou zaměřeny na mezioborové propojení fyziky s matematickým aparátem získávaným na druhém stupni základní školy napříč všemi ročníky.

Z pozice žáka a učitele se ale jeví jako nejzajímavější část věnovaná experimentům. Navržené experimenty mají potenciál stát se atraktivní součástí výuky fyziky při probírání kosmických letů. Žáci se při jednom z experimentů vžili do role posádky Apolla 13 a vyrobili improvizovaný filtr oxidu uhličitého, který zachránil astronautům život. Zajímavý je také experiment, který vyvrací konspirační teorii o přistání člověka na Měsíci. Většina konspiračních teorií se opírá o údajně falešné fotografie a jednu z těchto teorií žáci vyvrátili s použitím běžně dostupných pomůcek. 

Nelze opomenout ani vytvoření nové sekce Kosmolety na astronomickém serveru Fakulty pedagogické ZČU – www.astronomia.zcu.cz. Jsou zde kompletně zpracovány podsekce zabývající se lety sond na Měsíc a programy Mercury, Gemini a Apollo. Žáci, ale i všichni ostatní zájemci o kosmonautiku, mají nyní jedinečnou příležitost mít kosmické programy uskutečněné v 60. letech 20. století na jednom místě přehledně k dispozici.

Galerie


Experiment Apollo 13 a výroba filtru. Upravený filtr pro spojení s filtrem nacházející se v lunárním modulu. Druhý konec bílé hadice je spojen s filtrem z velitelského modulu, v našem případě s vysavačem, který ověří funkčnost filtru.

Experiment Apollo 11 a podivné stíny. Na fotografii vlevo jsou stíny rovnoběžné (terén bez nerovností). Na fotografii vpravo jsou stíny různoběžné (terén s nerovnostmi).

Fakulta pedagogická

Martin Královec

09.05.16


Výstava Pilseñ v Galerii Ladislava Sutnara přiblíží Plzeň za Atlantikem


Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

9

04.05.18


Studenti ZČU bodovali na Akademickém mistrovství ČR v požárním sportu


Celouniverzitní

37

04.05.18


Na univerzitě proběhne germanistická konference


Fakulta pedagogická

29

15.05.18