Badatelsky orientovaná výuka v astronomii? Ano a úspěšně!

V soutěži studentských vědeckých a odborných prací pedagogické fakulty zvítězil se svým didakticky zaměřeným projektem student Martin Královec.

Jeho vítězná diplomová práce s názvem "Projekt Apollo a jeho začlenění do výuky fyziky na základní škole" si klade za cíl vytvořit studijní materiál, který by byl srozumitelný žákům základních škol a nápomocen učitelům v hodinách fyziky. Práce obsahuje podrobnou historii týkající se počátků dobývání vesmíru se zaměřením na lety na Měsíc v rámci programu Apollo. 

Součástí je i dotazníkové šetření zjišťující, jaké jsou znalosti žáků o kosmických letech, zejména pak letech člověka na Měsíc. Ačkoliv se jedná pro lidstvo o zásadní moment, je průběh a příprava takového letu pro žáky základních škol velkou neznámou. V rámci této práce byl vyhotoven papírový model rakety Saturn V v měřítku 1:96, který je kompletně rozložitelný na jednotlivé části nosné rakety a kosmické lodi. Tato pomůcka je ideálním nástrojem do hodin fyziky, konkrétně kosmonautiky, jelikož učitel může názorně ukázat průběh a technická specifika letu astronautů na Měsíc. Z pozorování vyplývá, že žáci názorné ukázce věnují daleko větší pozornost než při výkladu během frontální výuky. Je zde i potenciál ke zvyšování motivace žáků při výuce nejen fyziky, ale i dalších přírodovědných nebo technických oborů.

V publikované práci jsou dále uvedeny metodické náměty na zadání dlouhodobých aktivit s tematikou kosmických letů a pozorování Měsíce. Tyto aktivity jsou zaměřeny na mezioborové propojení fyziky s matematickým aparátem získávaným na druhém stupni základní školy napříč všemi ročníky.

Z pozice žáka a učitele se ale jeví jako nejzajímavější část věnovaná experimentům. Navržené experimenty mají potenciál stát se atraktivní součástí výuky fyziky při probírání kosmických letů. Žáci se při jednom z experimentů vžili do role posádky Apolla 13 a vyrobili improvizovaný filtr oxidu uhličitého, který zachránil astronautům život. Zajímavý je také experiment, který vyvrací konspirační teorii o přistání člověka na Měsíci. Většina konspiračních teorií se opírá o údajně falešné fotografie a jednu z těchto teorií žáci vyvrátili s použitím běžně dostupných pomůcek. 

Nelze opomenout ani vytvoření nové sekce Kosmolety na astronomickém serveru Fakulty pedagogické ZČU – www.astronomia.zcu.cz. Jsou zde kompletně zpracovány podsekce zabývající se lety sond na Měsíc a programy Mercury, Gemini a Apollo. Žáci, ale i všichni ostatní zájemci o kosmonautiku, mají nyní jedinečnou příležitost mít kosmické programy uskutečněné v 60. letech 20. století na jednom místě přehledně k dispozici.

Galerie


Experiment Apollo 13 a výroba filtru. Upravený filtr pro spojení s filtrem nacházející se v lunárním modulu. Druhý konec bílé hadice je spojen s filtrem z velitelského modulu, v našem případě s vysavačem, který ověří funkčnost filtru.

Experiment Apollo 11 a podivné stíny. Na fotografii vlevo jsou stíny rovnoběžné (terén bez nerovností). Na fotografii vpravo jsou stíny různoběžné (terén s nerovnostmi).

Fakulta pedagogická

Martin Královec

09.05.16


Letošní Veletrh pracovních příležitostí přivítá rekordní počet vystavovatelů


Celouniverzitní

367

15.03.17


Reprezentační ples univerzity se koná již za týden


Celouniverzitní

90

16.03.17


Cestovatelský večer odhalí krásy Keni a Indonésie


Studentské organizace

43

19.03.17