Pedagogická fakulta chystá Olympiádu techniky

Mezinárodní studentská konference se soutěžní přehlídkou prací a činnosti studentů technických kateder pedagogických fakult se koná 17. a 18. května.

Olympiádu techniky Plzeň 2016 pořádá katedra matematiky, fyziky a technické výchovy Fakulty pedagogické ZČU pod záštitou Západočeské univerzity v Plzni, Magistrátu města Plzně, společnosti Czech Didac a Svazu průmyslu a dopravy ČR. Cílem setkání je aktivizovat studenty, aby nad rámec svých studijních povinností byli ochotni vymyslet a realizovat vědecké a technické projekty.   Více informací o olympiádě najdete na stránkách fakulty.

Galerie


Fakulta pedagogická

Kateřina MODRÁ

16.05.16


Career Centre zahájilo svoji činnost pro studenty ZČU


Celouniverzitní

9

19.04.18


Na středeční Přednáškový klub dorazí Pavel Horváth


Studentské organizace

26

09.04.18


Česká školní inspekce bude spolupracovat s Fakultou pedagogickou ZČU v Plzni


Fakulta pedagogická

18

18.04.18