Pedagogická fakulta chystá Olympiádu techniky

Mezinárodní studentská konference se soutěžní přehlídkou prací a činnosti studentů technických kateder pedagogických fakult se koná 17. a 18. května.

Olympiádu techniky Plzeň 2016 pořádá katedra matematiky, fyziky a technické výchovy Fakulty pedagogické ZČU pod záštitou Západočeské univerzity v Plzni, Magistrátu města Plzně, společnosti Czech Didac a Svazu průmyslu a dopravy ČR. Cílem setkání je aktivizovat studenty, aby nad rámec svých studijních povinností byli ochotni vymyslet a realizovat vědecké a technické projekty.   Více informací o olympiádě najdete na stránkách fakulty.

Galerie


Fakulta pedagogická

Kateřina MODRÁ

16.05.16


V Plzni se otevřou okna vesmíru


Fakulta pedagogická

70

11.10.17


Na konferenci Učitel IN byli v roli lektorů i žáci


Fakulta pedagogická

44

17.10.17


Konference se zaměří na kritická místa kurikula v přírodovědných oborech na ZŠ


Fakulta pedagogická

30

17.10.17