Pedagogická fakulta chystá Olympiádu techniky

Mezinárodní studentská konference se soutěžní přehlídkou prací a činnosti studentů technických kateder pedagogických fakult se koná 17. a 18. května.

Olympiádu techniky Plzeň 2016 pořádá katedra matematiky, fyziky a technické výchovy Fakulty pedagogické ZČU pod záštitou Západočeské univerzity v Plzni, Magistrátu města Plzně, společnosti Czech Didac a Svazu průmyslu a dopravy ČR. Cílem setkání je aktivizovat studenty, aby nad rámec svých studijních povinností byli ochotni vymyslet a realizovat vědecké a technické projekty.   Více informací o olympiádě najdete na stránkách fakulty.

Galerie


Fakulta pedagogická

Kateřina MODRÁ

16.05.16


Výstava Sutnar dětem zve před Vánoci do Galerie Ladislava Sutnara


Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

18

06.12.17


Šachisté si připomněli profesora Miroslava Šimandla


Fakulta strojní

28

12.12.17


Na semináři o inkluzivním vzdělávání vystoupí ministr školství Stanislav Štech


Fakulta pedagogická

90

05.12.17