Filozofická fakulta hostila děkany z celé republiky

Ve středu 11. května proběhlo na půdě filozofické fakulty zasedání Asociace děkanů filozofických fakult České republiky.

Setkání zahájil děkan Pavel Vařeka představením plzeňské filozofické fakulty. Na jeho vystoupení navázal Jan Podola z legislativního a právního odboru ZČU přednáškou o novele vysokoškolského zákona. Po diskuzi následovala prezentace Pavla Kodery, který představil rekonstrukci kláštera Plasy, především jeho pivovaru, a průběh vzniku Centra stavitelského dědictví Plasy. Na závěr setkání si účastníci prohlédli komentovanou výstavu Specific LandArt v Univerzitní galerii Ladislava Sutnara.


Galerie


Fakulta filozofická

Kateřina MODRÁ

12.05.16


Pedagogové ze strojnické průmyslovky navštívili laboratoř NTC


Nové technologie - Výzkumné centrum

62

01.09.17


Vědecké hrátky a experimenty opět zaplaví centrum Plzně


Celouniverzitní

343

06.09.17


ELSA Plzeň chystá právnickou party


Studentské organizace

18

18.09.17