Filozofická fakulta hostila děkany z celé republiky

Ve středu 11. května proběhlo na půdě filozofické fakulty zasedání Asociace děkanů filozofických fakult České republiky.

Setkání zahájil děkan Pavel Vařeka představením plzeňské filozofické fakulty. Na jeho vystoupení navázal Jan Podola z legislativního a právního odboru ZČU přednáškou o novele vysokoškolského zákona. Po diskuzi následovala prezentace Pavla Kodery, který představil rekonstrukci kláštera Plasy, především jeho pivovaru, a průběh vzniku Centra stavitelského dědictví Plasy. Na závěr setkání si účastníci prohlédli komentovanou výstavu Specific LandArt v Univerzitní galerii Ladislava Sutnara.


Galerie


Fakulta filozofická

Kateřina MODRÁ

12.05.16


Ministr financí přijede přednášet na ekonomickou fakultu


Fakulta ekonomická

498

21.03.17


Studentky fakulty zdravotnických studií odjely na zkušenou do Číny


Fakulta zdravotnických studií

43

08.03.17


Geomatici z FAV se podíleli na úspěšném evropském projektu


Fakulta aplikovaných věd

85

15.03.17