Seminář představí nově zahajovaný program mezinárodní spolupráce

Přednáška k programu INTER-EXCELLENCE se uskuteční 26. května na Západočeské univerzitě.

Program INTER-EXCELLENCE Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR byl schválen jako nástroj podpory strategického zaměření mezinárodní spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích. Program je orientován na podporu iniciace a dalšího rozvoje mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji a integraci České republiky do evropských i světových výzkumných struktur. Zprostředkuje českým pracovištím účast v projektech evropské spolupráce a bilaterální spolupráce se zeměmi mimo Evropskou unii. Vytvoří českým výzkumným týmům podmínky pro zpřístupnění mezinárodních výsledků, poznatků a dovedností a umožní jim podílet se na jejich tvorbě a využití.

Tento projekt nahrazuje v plné míře některé samostatné programy mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji administrované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (tj. programy COST CZ, EUPRO II, EUREKA CZ, INGO II, KONTAKT II a GESHER / MOST), jejichž platnost vyprší v letech 2016-2017. Nově schválený program INTER-EXCELLENCE plynule naváže na tyto programy a potrvá od roku 2016 do roku 2024, čímž zajistí kontinuitu poskytování finanční podpory.

Registrace na seminář probíhá do 20. května na e-mailové adrese: kotes@rek.zcu.cz. Na základě počtu zájemců pak bude zveřejněno místo konání semináře.

Galerie


Celouniverzitní

Kateřina MODRÁ

12.05.16


Děkan Fakulty filozofické David Šanc byl inaugurován


Fakulta filozofická

70

08.02.18


Student FEL Filip Forejtek bude bojovat na olympiádě v Jižní Koreji


Fakulta elektrotechnická

420

06.02.18


Softwary vědců z výzkumného centra NTIS pomáhají vyhledávat v audiovizuálních archivech


Fakulta aplikovaných věd

138

06.02.18