Seminář představí nově zahajovaný program mezinárodní spolupráce

Přednáška k programu INTER-EXCELLENCE se uskuteční 26. května na Západočeské univerzitě.

Program INTER-EXCELLENCE Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR byl schválen jako nástroj podpory strategického zaměření mezinárodní spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích. Program je orientován na podporu iniciace a dalšího rozvoje mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji a integraci České republiky do evropských i světových výzkumných struktur. Zprostředkuje českým pracovištím účast v projektech evropské spolupráce a bilaterální spolupráce se zeměmi mimo Evropskou unii. Vytvoří českým výzkumným týmům podmínky pro zpřístupnění mezinárodních výsledků, poznatků a dovedností a umožní jim podílet se na jejich tvorbě a využití.

Tento projekt nahrazuje v plné míře některé samostatné programy mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji administrované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (tj. programy COST CZ, EUPRO II, EUREKA CZ, INGO II, KONTAKT II a GESHER / MOST), jejichž platnost vyprší v letech 2016-2017. Nově schválený program INTER-EXCELLENCE plynule naváže na tyto programy a potrvá od roku 2016 do roku 2024, čímž zajistí kontinuitu poskytování finanční podpory.

Registrace na seminář probíhá do 20. května na e-mailové adrese: kotes@rek.zcu.cz. Na základě počtu zájemců pak bude zveřejněno místo konání semináře.

Galerie


Celouniverzitní

Kateřina MODRÁ

12.05.16


Česká školní inspekce bude spolupracovat s Fakultou pedagogickou ZČU v Plzni


Fakulta pedagogická

35

18.04.18


Současná íránská ilustrace zaplnila Galerii Ladislava Sutnara


Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

18

08.04.18


FAV bude hostit programátorskou soutěž Catalysts Coding Contest


Fakulta aplikovaných věd

88

12.04.18