Vědecká soutěž Cena Wernera von Siemense právě vrcholí

Již po devatenácté se chystá společnost Siemens oceňovat talentované studenty, vědce a pedagogy z technických a přírodovědných oborů. Mezi ty nejlepší rozdělí odměny v celkové výši přes milion korun. Uzávěrka přihlášek je již 25. listopadu.

Zájemci se mohou utkat o vítězství v pěti kategoriích a získat dvě zvláštní ocenění: Nejlepší disertační práce psaná ženou - tato cena  má podpořit zvýšení zájmu žen o oblast vědy a technologií, a Ocenění za překonání překážek při studiu, jehož úkolem je motivovat zdravotně znevýhodněné studenty. Vypsána je také finanční odměna 5 tisíc Kč pro ty, kteří do soutěže doporučí možného budoucího vítěze. Více informací najdete na stránkách soutěže.

Vyhlašované kategorie:
• Nejvýznamnější výsledek základního výzkumu
• Nejvýznamnější výsledek vývoje /inovace
• Nejlepší pedagogický pracovník
• Nejlepší diplomová práce
• Nejlepší disertační práce

Zvláštní ocenění:
• Nejlepší disertační práce napsaná ženou
• Ocenění za překonání překážek při studiu

Cena Wernera von Siemense, která dlouhodobě podporuje vědu, výzkum a vzdělávání, je svým rozsahem, výší finančních odměn a tradicí jednou z nejvýznamnějších nezávislých iniciativ tohoto druhu v České republice. Za dobu trvání soutěže již bylo oceněno 308 soutěžících, kterým bylo rozděleno téměř devět milionů korun. Poznatky studentů se díky ní dostávají do povědomí široké veřejnosti i praxe.

Galerie


Celouniverzitní

Kateřina MODRÁ

10.10.16


Ilustrace české zimy opanovaly náměstí před královským palácem v Soulu


Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

27

19.02.18


Fakulta aplikovaných věd zve na Večer otevřených dveří


Fakulta aplikovaných věd

151

19.02.18


Knihovna uspořádala česko-německý workshop k problematice elektronických informačních zdrojů


Univerzitní knihovna

66

15.02.18