Západočeskou univerzitu navštívil Andrej Babiš

V úterý 17. května zavítal na ZČU v rámci své návštěvy Plzeňského kraje místopředseda vlády a ministr financí České republiky.

V budově rektorátu ho nejprve přijal rektor Miroslav Holeček a ostatní členové vedení univerzity. Rektor Holeček představil Andreji Babišovi stručně Západočeskou univerzitu v Plzni, její historii a další směřování. Vysvětlil, že podle nového dlouhodobého záměru chce ZČU flexibilně reagovat na potřeby trhu, jehož struktura se v době čtvrté průmyslové revoluce dramaticky mění. Důležitá proto bude vedle tradičních technických odvětví také role humanitních oborů. Řeč se stočila na systém financování univerzit, který je problematický především pro pedagogické fakulty, připravující do praxe budoucí učitele. Ty jsou závislé na penězích ze státního rozpočtu, jelikož se jim nedostává tolik prostředků z výzkumných projektů jako například technickým fakultám, a mají proto problém zaplatit kvalitní pedagogy a garanty oborů.

Poté se Andrej Babiš přesunul do posluchárny EP 120 na Univerzitní 26, kde v 10.30 hod. začala jeho přednáška pro studenty a zaměstnance ZČU o ekonomické situaci v České republice.

Galerie


Celouniverzitní

Kamila Kolářová

17.05.16


Odpoledne v kampusu patřilo sportu i relaxaci


Celouniverzitní

159

19.04.18


Fakulta pedagogická chystá Olympiádu techniky


Fakulta pedagogická

76

12.04.18


Navrhněte kampus snů společně s architekty. Zapojte se do procházek a workshopů


Celouniverzitní

141

16.04.18