Západočeskou univerzitu navštívil Andrej Babiš

V úterý 17. května zavítal na ZČU v rámci své návštěvy Plzeňského kraje místopředseda vlády a ministr financí České republiky.

V budově rektorátu ho nejprve přijal rektor Miroslav Holeček a ostatní členové vedení univerzity. Rektor Holeček představil Andreji Babišovi stručně Západočeskou univerzitu v Plzni, její historii a další směřování. Vysvětlil, že podle nového dlouhodobého záměru chce ZČU flexibilně reagovat na potřeby trhu, jehož struktura se v době čtvrté průmyslové revoluce dramaticky mění. Důležitá proto bude vedle tradičních technických odvětví také role humanitních oborů. Řeč se stočila na systém financování univerzit, který je problematický především pro pedagogické fakulty, připravující do praxe budoucí učitele. Ty jsou závislé na penězích ze státního rozpočtu, jelikož se jim nedostává tolik prostředků z výzkumných projektů jako například technickým fakultám, a mají proto problém zaplatit kvalitní pedagogy a garanty oborů.

Poté se Andrej Babiš přesunul do posluchárny EP 120 na Univerzitní 26, kde v 10.30 hod. začala jeho přednáška pro studenty a zaměstnance ZČU o ekonomické situaci v České republice.

Galerie


Celouniverzitní

Kamila Kolářová

17.05.16


Absolventka ateliéru fashion design navrhla oblečení pro atopiky


Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

132

08.09.17


Univerzita třetího věku slaví 25. narozeniny


Celouniverzitní

46

21.09.17


Výstava v knihovně představí 25 činnosti Člověka v tísni


Univerzitní knihovna

10

15.09.17