Katedra uspořádala kurz sebeobrany pro sluchově postižené

Katedra tělesné výchovy a sportu naučila žáky 9. a 10. tříd základům sebeobrany.

Žáci posledních ročníků základní školy pro sluchově postižené v plzeňské Mohylové ulici dostali možnost zúčastnit se bezplatného tříhodinového kurzu, který jim dopomůže k efektivní sebeobraně. Katedra tělesné výchovy a sportu ZČU zorganizovala kurz pro sluchově postižené děti již poněkolikáté.

Galerie


Fakulta strojní

Kateřina MODRÁ

25.05.16


Thomas Nichols v Kulturce prozradí, jak fungují dezinformační praktiky a jak se bránit propagandě


Celouniverzitní

17

06.10.17


Vydavatelství nabízí autorům nové služby v oblasti elektronického publikování


Univerzitní knihovna

20

09.10.17


Technologická agentura ČR ocenila projekt fakulty strojní


Fakulta strojní

253

06.10.17