Univerzita opravuje a modernizuje budovy

Stavební práce probíhají v borském kampusu i v centru města.

Čtvrté a páté patro největší budovy v kampusu Západočeské univerzity v Plzni, Univerzitní 22, už nějakou dobu nezní hlasy studentů ani ruchem laboratoří fakulty aplikovaných věd, která nyní sídlí v moderním výzkumném centru NTIS. Letos je vystřídal zvuk sbíječek a vrtaček, které prostory po "favce" připravují pro studenty a pedagogy ekonomické fakulty. Ta během srpna opustí svoje dosavadní působiště v centru města a odstěhuje se do kampusu, kde na ni budou čekat zrekonstruované a nově zařízené kanceláře a učebny, v nichž zahájí akademický rok 2016/2017. Budovy v Husově ulici a Tylově ulici, kde ekonomové dosud sídlili, vrátí univerzita městu.

Čilý stavební ruch panuje také na rohu budov filozofické fakulty v Sedláčkově a Riegrově ulici kousek od centrálního plzeňského náměstí, kde řemeslníci opravují fasádu - jak jí to bude slušet v novém kabátku, mohou kolemjdoucí posoudit už v červnu. V souvislosti s přesunem výuky z budov Tylova 18 a Husova 11 bude na přelomu května a června zahájena dílčí modernizace budovy ZČU v Jungmannově ulici. První a druhé podlaží čeká kompletní zasíťování, neboť se sem z Husovy ulice stěhují dvě počítačové učebny a také Helpdesk CIV, Univerzita třetího věku, Bílý kruh bezpečí a studentské organizace. V plánu jsou rovněž drobné dispoziční stavební úpravy. Nárožní prostor po bývalé univerzitní galerii bude využívat nájemce, který zde bude provozovat knihkupectví s možností výpůjček skript a občerstvením.

Práce by měly skončit v srpnu, ale ani tehdy si univerzita od stavebního ruchu neoddechne: začne totiž s rekonstrukcí v budově Filozofické a právnické knihovny v sadech Pětatřicátníků 16. Zde bude třeba zesílit stropy, aby unesly tíhu plných regálů v horních podlažích, počítá se také s výměnou oken a opravou fasády ze dvora. Úpravy by měly být dokončeny letos v listopadu.

Galerie


Rekonstrukce prostor pro FEK

Rekonstrukce prostor pro FEK

Budoucí učebna pro studenty ekonomie

Opravy fasády budovy FF na rohu Sedláčkovy a Riegrovy ulice

Celouniverzitní

Kamila Kolářová

01.06.16


Připomeňte si geniálního vědce Stephena Hawkinga


Fakulta aplikovaných věd

44

03.05.18


Přijďte diskutovat s rektorem Miroslavem Holečkem


Celouniverzitní

80

10.05.18


Architekt zve zaměstnance ZČU na procházky kampusem


Celouniverzitní

91

15.05.18