Univerzita opravuje a modernizuje budovy

Stavební práce probíhají v borském kampusu i v centru města.

Čtvrté a páté patro největší budovy v kampusu Západočeské univerzity v Plzni, Univerzitní 22, už nějakou dobu nezní hlasy studentů ani ruchem laboratoří fakulty aplikovaných věd, která nyní sídlí v moderním výzkumném centru NTIS. Letos je vystřídal zvuk sbíječek a vrtaček, které prostory po "favce" připravují pro studenty a pedagogy ekonomické fakulty. Ta během srpna opustí svoje dosavadní působiště v centru města a odstěhuje se do kampusu, kde na ni budou čekat zrekonstruované a nově zařízené kanceláře a učebny, v nichž zahájí akademický rok 2016/2017. Budovy v Husově ulici a Tylově ulici, kde ekonomové dosud sídlili, vrátí univerzita městu.

Čilý stavební ruch panuje také na rohu budov filozofické fakulty v Sedláčkově a Riegrově ulici kousek od centrálního plzeňského náměstí, kde řemeslníci opravují fasádu - jak jí to bude slušet v novém kabátku, mohou kolemjdoucí posoudit už v červnu. V souvislosti s přesunem výuky z budov Tylova 18 a Husova 11 bude na přelomu května a června zahájena dílčí modernizace budovy ZČU v Jungmannově ulici. První a druhé podlaží čeká kompletní zasíťování, neboť se sem z Husovy ulice stěhují dvě počítačové učebny a také Helpdesk CIV, Univerzita třetího věku, Bílý kruh bezpečí a studentské organizace. V plánu jsou rovněž drobné dispoziční stavební úpravy. Nárožní prostor po bývalé univerzitní galerii bude využívat nájemce, který zde bude provozovat knihkupectví s možností výpůjček skript a občerstvením.

Práce by měly skončit v srpnu, ale ani tehdy si univerzita od stavebního ruchu neoddechne: začne totiž s rekonstrukcí v budově Filozofické a právnické knihovny v sadech Pětatřicátníků 16. Zde bude třeba zesílit stropy, aby unesly tíhu plných regálů v horních podlažích, počítá se také s výměnou oken a opravou fasády ze dvora. Úpravy by měly být dokončeny letos v listopadu.

Galerie


Rekonstrukce prostor pro FEK

Rekonstrukce prostor pro FEK

Budoucí učebna pro studenty ekonomie

Opravy fasády budovy FF na rohu Sedláčkovy a Riegrovy ulice

Celouniverzitní

Kamila Kolářová

01.06.16


Do tajů japonské kultury nahlédne přednáška Romana Kodeta


Fakulta filozofická

85

05.04.17


Univerzita otevře od září školku pro děti zaměstnanců


Celouniverzitní

733

07.04.17


Fakulta filozofická přivítala hosty z Ruské federace


Fakulta filozofická

69

20.04.17