Den s fyzikou odhalil dětem kouzla technických oborů

Netradiční pokusy a hrátky s vědou připravila pro žáky základních a středních škol katedra katedra matematiky, fyziky a technické výchovy pedagogické fakulty. Součástí Dne s fyzikou bylo i vyhlášení vítězů krajských kol fyzikální a astronomické olympiády.

Čtvrtek 26. května patřil fyzice. V prostorách Středního odborného učiliště elektrotechnického na Vejprnické ulici se mohly děti  zábavnou formou seznámit s technickými obory a vyzkoušet netradiční experimenty, které jim odhalily taje fyziky. Cílem již 9. ročníku akce je přispět ke zvýšení zájmu dětí a mládeže o studium technických oborů.

Žáci základních a středních škol si za velkého zájmu vyzkoušeli Teslův transformátor, levitaci v několika provedeních či optické pokusy s lasery. Zjistili také, na jakém principu pracuje elektrická kytara, a měli příležitost zažít vesmír všemi smysly, například pomocí jedlé komety či lihové rakety. Plzeňská hvězdárna doplnila program pozorováním Slunce.

V rámci Dne s fyzikou byli vyhlášeni vítězové krajských kol fyzikální a astronomické olympiády, kteří obdrželi ceny a diplomy z rukou rektora ZČU Miroslava Holečka, radního Plzeňského kraje Jaroslava Šobra a zástupců partnerů akce.

O den dříve se uskutečnil seminář s předsedou Ústřední komise Fyzikální olympiády a proděkanem Přírodovědecké fakulty Univerzity Hradec Králové Janem Křížem, který osvětlil,  jak vědecky pracovat v didaktice fyziky. Ve čtvrtek ráno pak navázal na gymnáziu na Mikulášském náměstí další přednáškou s názvem „Moderní fyzika na začátku 21. století pro každého“. Předseda Ústřední komise Astronomické olympiády Jan Kožuško zase prozradil, jak správně řešit úlohy této olympiády.

Spolupořadateli Dne s fyzikou jsou Krajská komise Fyzikální olympiády Krajského úřadu Plzeňského kraje, Česká astronomická společnost a plzeňská pobočka Jednoty českých matematiků a fyziků.

Galerie


Fakulta pedagogická

Kateřina MODRÁ

27.05.16


Přednáška seznámí s umělou inteligencí v praxi


Celouniverzitní

26

20.02.18


Technická olympiáda otevírá středoškolákům dveře na univerzitu


Celouniverzitní

206

08.02.18


Atašé pro vědu a technologie z čínské ambasády podpořila rozvíjející se spolupráci s NTC


Nové technologie - Výzkumné centrum

50

12.02.18