Proděkan Jiří Bezděk získal cenu na skladatelské soutěži

Bezděkovu 1. houslovou sonátu nazvanou Jak pokulháváme za svými ideály ocenil zaslouženým potleskem i Dvořákův vnuk Antonín Dvořák III.

Proděkan Jiří Bezděk převzal cenu v rámci slavnostního koncertu, který se uskutečnil 24. května v příbramské Galerii Františka Drtikola, kde také v podání bratrů Kosových zazněla Bezděkova oceněná sonáta. Skladatelská soutěž se konala v rámci 48. ročníku Hudebního festivalu Antonína Dvořáka. Letošní ročník byl pojmenován podle emotivního dueta z Dvořákova Jakobína My cizinou jsme bloudili.

Fakulta pedagogická

Kateřina MODRÁ

30.05.16


Studetni strojní fakulty absolvovali letní jadernou školu na Ukrajině


Fakulta strojní

46

25.07.17


Odborníci ze ZČU se podíleli na mapě dopravní intenzity Plzně


Fakulta aplikovaných věd

439

26.07.17


Děti se učí anglicky na zámku


Celouniverzitní

87

12.07.17