Proděkan Jiří Bezděk získal cenu na skladatelské soutěži

Bezděkovu 1. houslovou sonátu nazvanou Jak pokulháváme za svými ideály ocenil zaslouženým potleskem i Dvořákův vnuk Antonín Dvořák III.

Proděkan Jiří Bezděk převzal cenu v rámci slavnostního koncertu, který se uskutečnil 24. května v příbramské Galerii Františka Drtikola, kde také v podání bratrů Kosových zazněla Bezděkova oceněná sonáta. Skladatelská soutěž se konala v rámci 48. ročníku Hudebního festivalu Antonína Dvořáka. Letošní ročník byl pojmenován podle emotivního dueta z Dvořákova Jakobína My cizinou jsme bloudili.

Fakulta pedagogická

Kateřina MODRÁ

30.05.16


Posluchači U3V protančili večer na výročním plese své univerzity


Celouniverzitní

73

04.12.17


Na vítězné mapě intenzity dopravy se podíleli odborníci z fakulty aplikovaných věd


Fakulta aplikovaných věd

22

30.11.17


Mezi Bavorskem a Českem rostou univerzitní mosty


Celouniverzitní

24

05.12.17