Vyšlo první číslo nového univerzitního časopisu

Časopis nazvaný ZČU &...  navazuje na dříve vydávané Univerzitní noviny. Oproti nim se chce obšírněji věnovat obecnějším trendům a tématům ze života univerzity.

Časopis bude vycházet jako občasník, ve výpravnějším formátu, který umožní dané téma dostatečně představit nejen po vizuální, ale i obsahové stránce, a přispěje tak k propagaci univerzity mezi širokou veřejností. První číslo je zaměřeno na umění na univerzitě a připravila ho fakulta designu a umění Ladislava Sutnara.

Časopis můžete získat jednak na odboru Vnější vztahy (UR 315), ale především ve stojanech, které jsou rozmístěny v jednotlivých budovách univerzity.

Galerie


Celouniverzitní

Kateřina MODRÁ

20.06.16


Nastal čas přihlásit svoji práci na Cenu Wernera von Siemense


Celouniverzitní

1

27.04.17


Léto s angličtinou na zámku v Nečtinech


Celouniverzitní

31

21.04.17


Jaká je Afrika snů a skutečností po 70 letech?


Celouniverzitní

38

12.04.17