Vyšlo první číslo nového univerzitního časopisu

Časopis nazvaný ZČU &...  navazuje na dříve vydávané Univerzitní noviny. Oproti nim se chce obšírněji věnovat obecnějším trendům a tématům ze života univerzity.

Časopis bude vycházet jako občasník, ve výpravnějším formátu, který umožní dané téma dostatečně představit nejen po vizuální, ale i obsahové stránce, a přispěje tak k propagaci univerzity mezi širokou veřejností. První číslo je zaměřeno na umění na univerzitě a připravila ho fakulta designu a umění Ladislava Sutnara.

Časopis můžete získat jednak na odboru Vnější vztahy (UR 315), ale především ve stojanech, které jsou rozmístěny v jednotlivých budovách univerzity.

Galerie


Celouniverzitní

Kateřina MODRÁ

20.06.16


Přijďte si na Noc literatury poslechnout mistra ve slam poetry Filipa Korytu


Celouniverzitní

8

05.05.18


Sportovci ZČU Western Stars přivezli z Milána tři poháry


Celouniverzitní

42

03.05.18


Králem majálesu se stal Pekelný student


Celouniverzitní

182

14.05.18