Vyšlo první číslo nového univerzitního časopisu

Časopis nazvaný ZČU &...  navazuje na dříve vydávané Univerzitní noviny. Oproti nim se chce obšírněji věnovat obecnějším trendům a tématům ze života univerzity.

Časopis bude vycházet jako občasník, ve výpravnějším formátu, který umožní dané téma dostatečně představit nejen po vizuální, ale i obsahové stránce, a přispěje tak k propagaci univerzity mezi širokou veřejností. První číslo je zaměřeno na umění na univerzitě a připravila ho fakulta designu a umění Ladislava Sutnara.

Časopis můžete získat jednak na odboru Vnější vztahy (UR 315), ale především ve stojanech, které jsou rozmístěny v jednotlivých budovách univerzity.

Galerie


Celouniverzitní

Kateřina MODRÁ

20.06.16


Profesor Skřivan představí téma česko (československo) - čínských obchodních vztahů v proměnách času


Fakulta filozofická

59

05.06.17


Výstava Na pomezí představí práce absolventů ateliéru malby


Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

29

05.06.17


Den plzeňské keramiky připomenul bohatou keramickou tradici na katedře výtvarné kultury


Fakulta pedagogická

42

14.06.17