Univerzita uzavřela spolupráci s bavorskou odbornou školou

Smlouvu, která navazuje na několikaletou úspěšnou spolupráci obou škol, slavnostně 1. července podepsali rektor ZČU Miroslav Holeček a ředitel Státní odborné školy v bavorském Wiesau Wolfgang Eckstein.

S bavorskou střední odbornou školou spolupracuje již několik let především Fakulta strojní ZČU. Uzavřená smlouva stvrzuje dosavadní spolupráci v několika oblastech. Jednou z nich je zřízení společných studijních modulů, které budou kombinovat profesní a akademické vzdělání. Studenti v nich absolvují teoretickou výuku i stáže v bavorských a českých firmách a spolu s vysokoškolským diplomem získají i profesní osvědčení. Spolupráce tak podpoří růst kvalifikovaných pracovních sil v přeshraničních oblastech.

Chystají se také společné exkurze, semináře, vzdělávací projekty a akce na podporu technického vzdělávání na obou stranách hranice. Bavorské firmy nabídnou studentům Západočeské univerzity kromě pracovních stáží i témata závěrečných prací. Zprostředkování kontaktů mezi hornofalckými podniky a ZČU zlepší propojení mezi průmyslovou a výzkumnou sférou a napomůže k inovaci malých a středních podniků. Bavorská škola bude pro strojní fakultu zajišťovat také výrobu obrobků v rámci výzkumných projektů. V nejbližší době se plánuje mimo jiné spolupráce na projektech studentské formule.

BSZ Wiesau se v minulém roce zúčastnila Dnů vědy a techniky ZČU na plzeňském náměstí, kde představila svoji závodní dráhu a formule. Návštěvníci si mohli zazávodit a vyzkoušet si tak svůj postřeh a jazykovou vybavenost.

Galerie


Celouniverzitní

Kateřina MODRÁ

01.07.16


Post mortem: Lékař práv aneb konference o medicínském právu


Studentské organizace

20

12.03.18


Výstava ve Smetanových sadech připomíná veřejnosti Ladislava Sutnara


Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

28

12.03.18


František Koreš bude přednášet o sebeprezentaci české nižší šlechty v 16. a 17. století


Fakulta pedagogická

31

13.03.18