Univerzita uzavřela spolupráci s bavorskou odbornou školou

Smlouvu, která navazuje na několikaletou úspěšnou spolupráci obou škol, slavnostně 1. července podepsali rektor ZČU Miroslav Holeček a ředitel Státní odborné školy v bavorském Wiesau Wolfgang Eckstein.

S bavorskou střední odbornou školou spolupracuje již několik let především Fakulta strojní ZČU. Uzavřená smlouva stvrzuje dosavadní spolupráci v několika oblastech. Jednou z nich je zřízení společných studijních modulů, které budou kombinovat profesní a akademické vzdělání. Studenti v nich absolvují teoretickou výuku i stáže v bavorských a českých firmách a spolu s vysokoškolským diplomem získají i profesní osvědčení. Spolupráce tak podpoří růst kvalifikovaných pracovních sil v přeshraničních oblastech.

Chystají se také společné exkurze, semináře, vzdělávací projekty a akce na podporu technického vzdělávání na obou stranách hranice. Bavorské firmy nabídnou studentům Západočeské univerzity kromě pracovních stáží i témata závěrečných prací. Zprostředkování kontaktů mezi hornofalckými podniky a ZČU zlepší propojení mezi průmyslovou a výzkumnou sférou a napomůže k inovaci malých a středních podniků. Bavorská škola bude pro strojní fakultu zajišťovat také výrobu obrobků v rámci výzkumných projektů. V nejbližší době se plánuje mimo jiné spolupráce na projektech studentské formule.

BSZ Wiesau se v minulém roce zúčastnila Dnů vědy a techniky ZČU na plzeňském náměstí, kde představila svoji závodní dráhu a formule. Návštěvníci si mohli zazávodit a vyzkoušet si tak svůj postřeh a jazykovou vybavenost.

Galerie


Celouniverzitní

Kateřina MODRÁ

01.07.16


Přijďte si nenáročně zaběhat


Studentské organizace

69

14.03.17


Fakulta elektrotechnická hostí konferenci Smart City Plzeň


Fakulta elektrotechnická

80

09.03.17


Francouzští studenti přijeli na pedagogickou stáž do Plzně


Fakulta filozofická

91

09.03.17