Univerzita obdržela 13 tisíc přihlášek ke studiu

V současné době eviduje Západočeská univerzita v Plzni 13 315 přihlášek ke studiu bakalářských a magisterských programů. Jejich počet zatím není konečný, některé fakulty už vyhlásily druhá kola přijímacího řízení.

Největší zájem je tradičně o fakultu pedagogickou, na kterou doputovalo 3292 přihlášek. Uchazeči se zde nejčastěji hlásí stejně jako loni na bakalářské obory Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání, Psychologie se zaměřením na vzdělávání, Učitelství pro mateřské školy a pětiletý magisterský obor Učitelství pro 1. stupeň základních škol. Následuje fakulta právnická s 1675 přihláškami, především na pětiletý magisterský obor Právo. 1578 přihlášek přišlo na fakultu ekonomickou, nejvíce na bakalářské obory Podniková ekonomika a management a Management obchodních činností. K nejžádanějším fakultám patří rovněž fakulta filozofická s 1532 přihláškami, mezi nimiž vedou obory Mezinárodní vztahy – teritoriální studia a Cizí jazyky pro komerční praxi v kombinaci angličtina-němčina. Fakulta aplikovaných věd má zatím 1392 přihlášek, na fakultu zdravotnických studií jich dorazilo 1303, fakulta elektrotechnická přijala 906 přihlášek, fakulta designu a umění Ladislava Sutnara 873 přihlášek a fakulta strojní 655 přihlášek.

Loni zaznamenala Západočeská univerzita ve stejnou dobu 14 082 přihlášek, celkově pak po uzavření druhých kol přijímacího řízení 15 686.

Ke studiu bakalářských a navazujících magisterských oborů je stále ještě možné posílat přihlášky na vybrané obory ekonomické fakulty, a to do 31. července; fakulta elektrotechnická přijímá přihlášky na všechny obory do 12. srpna, stejný termín platí i pro fakultu strojní. Až do konce srpna je pak možné se hlásit na fakultu filozofickou.Celouniverzitní

Kateřina MODRÁ

04.07.16


Na ZČU začaly Jaderné dny. Diskutovat se bude o budoucnosti jaderné energetiky


Fakulta strojní

260

19.04.18


Fakulta pedagogická chystá Olympiádu techniky


Fakulta pedagogická

88

12.04.18


Univerzita třetího věku hostí fotografickou výstavu Na cestách krajinou …


Celouniverzitní

96

16.04.18