Vzpomínka na profesora Jandečku

V pátek 22. července jsme obdrželi smutnou zprávu, že nás navždy opustil náš kolega, spolupracovník a vynikající odborník v oblasti technologie obrábění a programování NC strojů Karel Jandečka.

Profesor Jandečka po ukončení Střední průmyslové školy strojnické v Plzni vystudoval Vysokou školu strojní a elektrotechnickou v Plzni. Po získání vysokoškolského vzdělání v roce 1973 odešel do praxe. Pracoval v koncernovém podniku ŠKODA Plzeň, závodě ET Doudlevce, kde se podílel na zavádění NC strojů do výroby. V dalších letech prošel několika pracovišti ve Škodovce, kde se dále zabýval programováním NC strojů, automatizací tvorby NC programů přes počítač a racionalizací inženýrských prací. V roce 1993 odešel z firmy ŠKODA a pracoval v několika soukromých firmách, opět v oblasti automatizace tvorby NC programů. Do strojírenských podniků zavedl některé CAD/CAM systémy, které se na českém trhu v té době začaly objevovat.

V průběhu celé praxe neztratil kontakt se svojí vysokou školou a působil zde jako externí vyučující, konzultant a vedoucí diplomových prací na několika katedrách. V této době pokračoval ve svém dalším vzdělávání a v roce 1990 úspěšně ukončil aspirantské studium a získal hodnost kandidáta technických věd v oboru strojírenské technologie. Na základě jeho profesní dráhy i externí vzdělávací činnosti logicky došlo k tomu, že v roce 1996 přišel jako interní pracovník na katedru technologie obrábění Fakulty strojní Západočeské univerzity v Plzni.  Ihned po příchodu se ujal výuky některých odborných předmětů z oblasti programování NC strojů a zapojil se do výzkumné činnosti katedry. V průběhu své pedagogické činnosti vytvořil a garantoval několik odborných předmětů. Stal se předsedou oborové rady a garantoval doktorský studijní program na katedře. V roce 1998 habilitoval a v roce 2007 prošel jmenovacím řízením a získal titul profesora. Od roku 2000 do roku 2006 působil jako vedoucí katedry technologie obrábění.

Jeho aktivity však nezůstaly pouze na univerzitě, byl zapojen do řady odborných seskupení v rámci České republiky i v zahraničí. Profesor Jandečka je autorem několika monografií a skript týkajících se problematiky NC programování a tvorby postprocesorů. Byl řešitelem řady projektů v rámci grantových agentur v České republice i v zahraničí. Spolupracoval s univerzitami v Německu a ve Španělsku. Byl členem několika redakčních rad odborných periodik vycházejících v České republice a celorepublikových odborných komisí a uskupení.

V profesoru Jandečkovi ztrácí katedra nejen vynikajícího odborníka, ale také výborného, přátelského a chápavého člověka. Ke svým spolupracovníkům byl vstřícný, rád spolupracoval a předával zkušenosti svým mladším kolegům a studentům. Volný čas dělil mezi rodinu a svého velkého koníčka – letecké modelářství. V milovaných Žinkovech hrál v kostele na varhany a rovněž rád a dobře zpíval.
Kdo jste ho znali, věnujte mu tichou vzpomínku.


Fakulta strojní

Jiří Česánek

26.07.16


Fakulta pedagogická uspořádala pro středoškoláky olympiádu v ruštině


Fakulta pedagogická

31

12.12.17


Posluchači U3V protančili večer na výročním plese své univerzity


Celouniverzitní

85

04.12.17


Studenti zvou na Vánoční setkání #nadřeň


Fakulta ekonomická

73

14.12.17