Srpen na ZČU patří letním školám pro kluky a holky

V kampusu Západočeské univerzity v Plzni na ně čekají roboti, blesky i slavnostní promoce.

Čtvrtý ročník kybernetického soustředění Campo Arduino je určen studentům středních škol včetně víceletých gymnázií a žákům 2. stupně základních škol. Tématem soustředění je „kybernetika hrou“. Účastníci si postaví jednoduché roboty založené na platformě Arduino a naučí se je programovat. Řešit budou jednoduché úlohy, jako je jízda po čáře nebo dosažení cíle. V průběhu soustředění budou probíhat soutěže o ceny. Letní školu pořádá katedra kybernetiky fakulty aplikovaných věd v týdnu od 8. srpna.

Jubilejní 10. ročník letní dětské univerzity JuniorFEL je určen pro žáky 5.–9. tříd základních škol nebo primy až kvarty víceletých gymnázií se zájmem o elektrotechniku. Během posledního srpnového týdne se účastníci seznámí srozumitelnou a hravou formou se základními poznatky a zajímavostmi v oborech elektrotechnika a elektronika. Dozvědí se například, co je elektřina, jak vznikají blesky, jak si vytvořit elektrický obvod, jakým způsobem se šíří rádiové vlny, co pohání tramvaje a trolejbusy a jak funguje gyroskop. Všichni si také vyzkoušejí naprogramovat robota, poměřit své síly při výrobě elektřiny nebo odhalit skrytý vysílač. Na závěr je čeká slavnostní promoce, při které budou malým studentům předány absolventské diplomy. Pro všechny účastníky si organizátoři z fakulty elektrotechnické v průběhu i na slavnostní promoci připravili nejedno překvapení.

Začátkem září přivítáme na univerzitě studenty se speciálními vzdělávacími potřebami. Také ti se letos poprvé dočkali vlastní letní školy. Bude mít podobu dvoudenního vstupního soustředění, kde budou zařazeny základní instruktážní bloky z psychologie, speciální pedagogiky, češtiny, angličtiny, informační bloky o bezbariérovosti ZČU a o podpůrných aktivitách univerzity pro znevýhodněné studenty. Přihlásit se mohou studenti 4. ročníků středních škol, kteří mají podanou přihlášku ke studiu na ZČU. Kurzy jsou také vhodné pro studenty po ukončeném 1. ročníku studia na Západočeské univerzitě v Plzni. Zájemci se mohou hlásit až do 25. srpna, letní škola proběhne ve dnech 5.–6. září a pořádá ji Informační a poradenské centrum ZČU.

Galerie


Celouniverzitní

Kamila Kolářová

04.08.16


Katedra hudební kultury zve na koncert ke 100. výročí československé státnosti


Fakulta pedagogická

14

24.04.18


Studenti se prošli s architekty kampusem


Celouniverzitní

0

26.04.18


Fakulta pedagogická se připojila k Peříčkovému týdnu


Fakulta pedagogická

2

25.04.18