Katedra archeologie hostí mezinárodní konfereci zaměřenou na dálkový průzkum

Přibližně 80 archeologů, především z Německa, Polska, Velké Británie, ale také například z Itálie, Španělska či Nizozemí dorazí 7.-9. září do Plzně, aby se zde zúčastnili konference věnované letecké archeologii.

Konference se v České republice uskuteční úplně poprvé a právě na půdě Západočeské univerzity v Plzni, neboť katedra archeologie na  filozofické fakultě se dálkovému archeologickému průzkumu dlouhodobě věnuje nejvíce. Program konference je rozdělen do pěti odborných sekcí. Jedna z nich je speciálně věnována výsledkům našich badatelů a kromě plzeňských specialistů zde zazní také příspěvky odborníků z pražského Archeologického ústavu Akademie věd ČR. Do programu jsou zařazeny také přednášky expertů z Velké Británie, Španělska, Belgie, Rakouska, Polska, Rumunska, Německa, Slovinska a USA. Akci pořádá každoročně již od roku 1983 Aerial Archaeology Research Group.

Dálkový archeologický průzkum je významnou součástí moderní archeologie. Věnuje se interpretaci snímků pořizovaných z letadel či družic a výzkumu pravěké a historické krajiny prostřednictvím nedestruktivních metod. Letecké snímkování zejména starověkých památek na Blízkém východě a dokumentace terénních odkryvů se datují již do konce 19. století, počátky rozvoje tohoto oboru pak do meziválečného období. „V posledních zhruba dvou desetiletích přispívají k rychlému rozvoji oboru informační technologie, jako jsou digitální fotografie, satelitní navigace GPS, družicová data, letecké laserové skenery, software typu GIS a podobně,“ vysvětluje Martin Gojda z plzeňské katedry archeologie. 

S leteckou archeologií se Plzeňané mohli seznámit už od července ve Studijní a vědecké knihovně Plzeňského kraje prostřednictvím výstavy Lety do minulosti. Velkoformátové fotografie, mapy a plánky představily některé z výsledků leteckého průzkumu u nás. Výstavu si prohlédnou také účastníci mezinárodní konference, poté se počítá s jejím ukončením. Více o výstavě jsme již informovali zde.


Celouniverzitní

Kateřina MODRÁ

05.09.16


Na univerzitě proběhne germanistická konference


Fakulta pedagogická

29

15.05.18


Králem majálesu se stal Pekelný student


Celouniverzitní

182

14.05.18


Na závěrečném koncertě akademického roku zazpívaly české a bavorské sbory


Celouniverzitní

130

11.05.18