Katedra archeologie hostí mezinárodní konfereci zaměřenou na dálkový průzkum

Přibližně 80 archeologů, především z Německa, Polska, Velké Británie, ale také například z Itálie, Španělska či Nizozemí dorazí 7.-9. září do Plzně, aby se zde zúčastnili konference věnované letecké archeologii.

Konference se v České republice uskuteční úplně poprvé a právě na půdě Západočeské univerzity v Plzni, neboť katedra archeologie na  filozofické fakultě se dálkovému archeologickému průzkumu dlouhodobě věnuje nejvíce. Program konference je rozdělen do pěti odborných sekcí. Jedna z nich je speciálně věnována výsledkům našich badatelů a kromě plzeňských specialistů zde zazní také příspěvky odborníků z pražského Archeologického ústavu Akademie věd ČR. Do programu jsou zařazeny také přednášky expertů z Velké Británie, Španělska, Belgie, Rakouska, Polska, Rumunska, Německa, Slovinska a USA. Akci pořádá každoročně již od roku 1983 Aerial Archaeology Research Group.

Dálkový archeologický průzkum je významnou součástí moderní archeologie. Věnuje se interpretaci snímků pořizovaných z letadel či družic a výzkumu pravěké a historické krajiny prostřednictvím nedestruktivních metod. Letecké snímkování zejména starověkých památek na Blízkém východě a dokumentace terénních odkryvů se datují již do konce 19. století, počátky rozvoje tohoto oboru pak do meziválečného období. „V posledních zhruba dvou desetiletích přispívají k rychlému rozvoji oboru informační technologie, jako jsou digitální fotografie, satelitní navigace GPS, družicová data, letecké laserové skenery, software typu GIS a podobně,“ vysvětluje Martin Gojda z plzeňské katedry archeologie. 

S leteckou archeologií se Plzeňané mohli seznámit už od července ve Studijní a vědecké knihovně Plzeňského kraje prostřednictvím výstavy Lety do minulosti. Velkoformátové fotografie, mapy a plánky představily některé z výsledků leteckého průzkumu u nás. Výstavu si prohlédnou také účastníci mezinárodní konference, poté se počítá s jejím ukončením. Více o výstavě jsme již informovali zde.


Celouniverzitní

Kateřina MODRÁ

05.09.16


Dušan Majer odpoví, jaká je budoucnost SpaceX


Studentské organizace

27

14.03.18


Výstava ve Smetanových sadech připomíná veřejnosti Ladislava Sutnara


Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

28

12.03.18


Erasmus Night v plzeňské Papírně přilákala stovku studentů


Fakulta ekonomická

41

09.03.18