Emeritní rektor Holenda vstoupil do Dvorany slávy Plzeňského kraje

Slavnost se konala 14. září v plzeňské Měšťanské besedě.

Bývalý československý hokejový útočník Bohuslav Ebermann, bývalý rektor Vysoké školy strojní a elektrotechnické v Plzni a později Západočeské univerzity v Plzni Jiří Holenda, profesor vnitřního lékařství Univerzity Karlovy a přednosta 1. interní kliniky Fakultní nemocnice a Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Plzni Martin Matějovič, dlouholetý starosta Hrádku u Rokycan a jeden ze zakladatelů Sdružení měst a obcí České republiky Jaroslav Perlík a legenda české rockové muziky Oldřich Říha. To je pětice osobností, kterou letos uvedl hejtman Plzeňského kraje Václav Šlajs do pomyslné Dvorany slávy a která z rukou hejtmana převzala pamětní list a charakteristický kámen – achát.

Všichni tito lidé se narodili v Plzeňském kraje nebo jsou s ním spjati a svojí pracovitostí, houževnatostí, profesionalitou, ale i morálními a lidskými vlastnostmi překračují podle hejtmana Šlajse jeho hranice. 

Doc. RNDr. Jiří Holenda, CSc. (*7. června 1933 v Písku) složil v roce 1952 maturitu na Obchodní akademii v Písku. Studovat mohl nadále jen na Vysoké škole politických a hospodářských věd, kam také nastoupil. Pro její nízkou úroveň ji opustil a rozhodl se pro jinou profesní orientaci. Po studiích na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy v Praze odešel na umístěnku na 3 roky do Sušice a Kašperských hor. Od roku 1961 působil na katedře matematiky Vysoké školy strojní a elektrotechnické (VŠSE) v Plzni. Vzdělání si doplnil semestrovou praxí v National Physical Laboratory v Londýně pod vedením profesora Wilkinsona. Na VŠSE se věnoval výuce lineární algebry, funkcionální analýzy, komplexní proměnné a numerických metod. V roce 1989 byl jmenován prezidentem republiky Václavem Havlem rektorem VŠSE a v rámci příprav vzniku Západočeské univerzity (ZČU) přispěl k založení Fakulty aplikovaných věd a výrazně se podílel na založení Fakulty ekonomické. V roce 1992 byl zvolen rektorem ZČU. Byl přítomen u zrodu Právnické fakulty a Fakulty humanitních studií. Podnikl první kroky k založení Inovačního centra v Plzni, založil Centrum výměny české a německé mládeže v Plzni. Působil jako odborný garant Interdisciplinárního semináře, jako docent na katedře matematiky a zároveň jako předseda komise MŠMT pro hodnocení výzkumných záměrů. Po dobu 10 let pracoval v týmu expertů při EUA (Asociace evropských univerzit). V rámci této činnosti navštívil dvoufázově 12 univerzit evropských zemí. V roce 1998 mu byl na Brunelově univerzitě v Londýně udělen čestný titul „doctor honoris causa“. Celý aktivní život pracoval v Jednotě českých matematiků a fyziků, za což obdržel čestný titul „Zasloužilý člen“ a Bolzanovu medaili. Po dvě období byl členem Zastupitelstva města Plzně. Jako jedna z ikon města Plzně obdržel od občanů nejvyšší počet hlasů. Je držitelem Historické pečeti města Plzně.

Galerie


Celouniverzitní

Kamila Kolářová

15.09.16


Odborníci z RICE zajišťují větší spolehlivost přijímačů koncentrované fotovoltaiky


Fakulta elektrotechnická

279

28.02.18


Dobrovolník ze zimní olympiády: Největší pozdvižení při kontrolách budil chleba


Fakulta ekonomická

254

07.03.18


Post mortem: Lékař práv aneb konference o medicínském právu


Studentské organizace

20

12.03.18