Emeritní rektor Holenda vstoupil do Dvorany slávy Plzeňského kraje

Slavnost se konala 14. září v plzeňské Měšťanské besedě.

Bývalý československý hokejový útočník Bohuslav Ebermann, bývalý rektor Vysoké školy strojní a elektrotechnické v Plzni a později Západočeské univerzity v Plzni Jiří Holenda, profesor vnitřního lékařství Univerzity Karlovy a přednosta 1. interní kliniky Fakultní nemocnice a Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Plzni Martin Matějovič, dlouholetý starosta Hrádku u Rokycan a jeden ze zakladatelů Sdružení měst a obcí České republiky Jaroslav Perlík a legenda české rockové muziky Oldřich Říha. To je pětice osobností, kterou letos uvedl hejtman Plzeňského kraje Václav Šlajs do pomyslné Dvorany slávy a která z rukou hejtmana převzala pamětní list a charakteristický kámen – achát.

Všichni tito lidé se narodili v Plzeňském kraje nebo jsou s ním spjati a svojí pracovitostí, houževnatostí, profesionalitou, ale i morálními a lidskými vlastnostmi překračují podle hejtmana Šlajse jeho hranice. 

Doc. RNDr. Jiří Holenda, CSc. (*7. června 1933 v Písku) složil v roce 1952 maturitu na Obchodní akademii v Písku. Studovat mohl nadále jen na Vysoké škole politických a hospodářských věd, kam také nastoupil. Pro její nízkou úroveň ji opustil a rozhodl se pro jinou profesní orientaci. Po studiích na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy v Praze odešel na umístěnku na 3 roky do Sušice a Kašperských hor. Od roku 1961 působil na katedře matematiky Vysoké školy strojní a elektrotechnické (VŠSE) v Plzni. Vzdělání si doplnil semestrovou praxí v National Physical Laboratory v Londýně pod vedením profesora Wilkinsona. Na VŠSE se věnoval výuce lineární algebry, funkcionální analýzy, komplexní proměnné a numerických metod. V roce 1989 byl jmenován prezidentem republiky Václavem Havlem rektorem VŠSE a v rámci příprav vzniku Západočeské univerzity (ZČU) přispěl k založení Fakulty aplikovaných věd a výrazně se podílel na založení Fakulty ekonomické. V roce 1992 byl zvolen rektorem ZČU. Byl přítomen u zrodu Právnické fakulty a Fakulty humanitních studií. Podnikl první kroky k založení Inovačního centra v Plzni, založil Centrum výměny české a německé mládeže v Plzni. Působil jako odborný garant Interdisciplinárního semináře, jako docent na katedře matematiky a zároveň jako předseda komise MŠMT pro hodnocení výzkumných záměrů. Po dobu 10 let pracoval v týmu expertů při EUA (Asociace evropských univerzit). V rámci této činnosti navštívil dvoufázově 12 univerzit evropských zemí. V roce 1998 mu byl na Brunelově univerzitě v Londýně udělen čestný titul „doctor honoris causa“. Celý aktivní život pracoval v Jednotě českých matematiků a fyziků, za což obdržel čestný titul „Zasloužilý člen“ a Bolzanovu medaili. Po dvě období byl členem Zastupitelstva města Plzně. Jako jedna z ikon města Plzně obdržel od občanů nejvyšší počet hlasů. Je držitelem Historické pečeti města Plzně.

Galerie


Celouniverzitní

Kamila Kolářová

15.09.16


Univerzita zve na slavnostní závěrečný koncert akademického roku


Celouniverzitní

216

03.05.18


Výstava Pilseñ v Galerii Ladislava Sutnara přiblíží Plzeň za Atlantikem


Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

9

04.05.18


Připomeňte si geniálního vědce Stephena Hawkinga


Fakulta aplikovaných věd

45

03.05.18