Fakulta zdravotnických studií otevřela Centrum zdraví

Centrum nabízí široké veřejnosti poradenské služby, cvičení, kurzy a různá vyšetření. Působit bude v obou budovách fakulty, tedy v Tylově 59 a na nám. Odboje 18.

Cílem nového centra je pomoci široké veřejnosti v podpoře, udržení a navrácení zdraví - chce tak zvýšit všeobecnou zdravotní gramotnost. Se zásadami zdravého životního stylu bude seznamovat všechny věkové kategorie, od nastávajících maminek přes děti, dospělé až po seniory. Ti všichni budou moci využít jeho poradenských služeb, odborných přednášek, cvičení, kurzů, individuálních konzultací a vyšetření. Specifické služby budou k dispozici pro tělesně, smyslově i sociálně handicapované či znevýhodněné a také pro ty, kteří se ocitnou ve svízelné životní situaci. Centrum zdraví tak vhodně doplní služby regionu a současně rozšíří i výzkumné aktivity fakulty.

Svoje zastoupení zde budou mít všechny katedry, které do aktivit centra zapojí i studenty. Lidé si zde například budou moci nechat změřit tlak, získat informace o různých nemocech a jejich prevenci, zásadách zdravé výživy, vhodném cvičení či kompenzačních pomůckách. 

Více informací najdete na stránkách Centra zdraví.

Fakulta zdravotnických studií

Kateřina MODRÁ

19.09.16


Záverečný koncert akademického roku rozezněl katedrálu


Celouniverzitní

209

18.05.17


Geomatici z Plzně řeší stěžejní projekt Evropské komise v oblasti velkých dat


Fakulta aplikovaných věd

26

22.05.17


Výzkumníci z fakulty aplikovaných věd pomáhají vyvíjet 3D modely pro výuku mediků


Fakulta aplikovaných věd

103

23.05.17