Umělecká cena města Plzně putuje na Sutnarku

Odborná porota ocenila projekt Umělec a totalita jako významnou kulturní událost roku.

Na projektu Umělec a totalita, který získal Uměleckou cenu města Plzně v kategorii Cena za významnou kulturní událost roku, se podílely hned tři instituce, jejichž zástupci ocenění převzali během slavnostního večera 21. září. Plzeňská filharmonie, Ústav pro studium totalitních režimů a Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara ZČU uspořádaly 17. listopadu 2015 mimořádný hudebně-literárně-filmový projekt, který zahrnoval dva koncerty a slavnostní odhalení památníku Jiřímu Trnkovi a umění bojujícímu proti totalitním režimům.

První z koncertů se konal v prostorách borské věznice a v podání Českého noneta zde zazněl Nonet g moll, op. 43 Rudolfa Karla, který vznikal v těžkých podmínkách totalitního režimu během skladatelovy vazby v pankrácké věznici za druhé světové války. Druhou akcí pak byl komponovaný celovečerní pořad v prostorách Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara  ZČU, který připomněl historické události 17. listopadu i aktuální rizika pro lidská práva a demokracii. V rámci večera zaznělo pod taktovkou šéfdirigenta Plzeňské filharmonie Tomáše Braunera velmi náročné dílo, Symfonie č. 4, c moll D. Šostakoviče, op. 43.

Ve stejný den byla v Borském parku slavnostně odhalena socha inspirovaná posledním animovaným filmem Jiřího Trnky Ruka, která je pomníkem jak tomuto významnému plzeňskému rodákovi, tak umění bojujícímu proti totalitě. Sochu realizoval dle návrhu děkana Sutnarky Josefa Mištery sochař Luděk Míšek.

Zvláštní ocenění poroty navíc získal ateliér socha a prostor Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara ZČU za projekt Zaniklé a ohrožené kostely, v rámci kterého studenti i pedagogové tohoto ateliéru svými uměleckými zásahy přinášeli zpět život do poničených a zapomenutých církevních památek v regionu. 

Galerie


Ze slavnostního odhalení památníku "Ruka"

Koncert v budově Sutnarky

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

Lenka KODÝTKOVÁ

22.09.16


FAV bude hostit programátorskou soutěž Catalysts Coding Contest


Fakulta aplikovaných věd

94

12.04.18


Univerzita třetího věku hostí fotografickou výstavu Na cestách krajinou …


Celouniverzitní

96

16.04.18


Studenti Sutnarky představují svoji tvorbu ve švýcarském Luzernu


Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

14

13.04.18