Ekonomická fakulta se přestěhovala do kampusu

V úterý 27. září ekonomická fakulta slavnostně otevřela zrekonstruované prostory v univerzitním kampusu na Borech, kam se během léta přestěhovala ze svého původního sídla v Husově ulici.

Slavnostního otevření se zúčastnili nejen rektor ZČU Miroslav Holeček, který symbolicky přestřihl pásku spolu s děkanem ekonomické fakulty Miroslavem Plevným, ale také kvestor Petr Beneš a další členové vedení univerzity.

Nový semestr zahájila fakulta již v nových prostorách v budově Univerzitní 22. Budovu Husova 11 a také objekt v sadech Pětatřicátníků 27 vrátí Západočeská univerzita městu Plzni. Zastupitelstvo města Plzně vrácení daru již odsouhlasilo, nyní se jedná o termínu, kdy město budovy převezme.

Provozní náklady budovy v Husově ulici činily v loňském roce 2,5 mil. Kč. Přesunem fakulty ekonomické na Borská pole ušetří Západočeská univerzita téměř celou částku, nárůst nákladů bude minimální. „Zvýší se využitelnost učeben v budově Univerzitní 22, zlepší se výukové prostředí pro budoucí ekonomy, a především provázanost s technickými fakultami v borském areálu, které zajišťují na ekonomické fakultě výuku některých předmětů a naopak,“ uvedl rektor Holeček. Náklady na rekonstrukci v hodnotě necelých 18 mil. Kč uhradila univerzita z dotace MŠMT. „Jedná se o investici do budoucna, neboť opuštěním budovy v Husově ulici výrazně ušetříme za rekonstrukci staré budovy, která by byla v případě jejího dalšího používání nezbytná a byla by mnohem rozsáhlejší,“ doplnil rektor.

Děkan Fakulty ekonomické Miroslav Plevný investici velmi oceňuje: „Naše fakulta si přestěhováním do univerzitního kampusu významně polepšila. Učitelé získali důstojné prostory pro svou výukovou i vědeckou práci. Studenti mají k dispozici nejen několik nových, moderně vybavených fakultních učeben, ale především jim odpadla nutnost přejíždění mezi učebnami v centru města a na Borech a mají zde daleko lepší možnosti ve využívání další univerzitní infrastruktury, například knihovny, menzy či tělocvičen.“

Galerie


Fakulta ekonomická

Kateřina MODRÁ

01.10.16


Děkani pedagogických fakult Česka a Slovenska se budou radit v Plzni


Fakulta pedagogická

242

16.02.18


Zdeněk Tipek ze Státního úřadu pro jadernou bezpečnost vystoupí na Fakultě strojní


Fakulta strojní

16

22.02.18


Ilustrace české zimy opanovaly náměstí před královským palácem v Soulu


Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

27

19.02.18