Ekonomická fakulta se přestěhovala do kampusu

V úterý 27. září ekonomická fakulta slavnostně otevřela zrekonstruované prostory v univerzitním kampusu na Borech, kam se během léta přestěhovala ze svého původního sídla v Husově ulici.

Slavnostního otevření se zúčastnili nejen rektor ZČU Miroslav Holeček, který symbolicky přestřihl pásku spolu s děkanem ekonomické fakulty Miroslavem Plevným, ale také kvestor Petr Beneš a další členové vedení univerzity.

Nový semestr zahájila fakulta již v nových prostorách v budově Univerzitní 22. Budovu Husova 11 a také objekt v sadech Pětatřicátníků 27 vrátí Západočeská univerzita městu Plzni. Zastupitelstvo města Plzně vrácení daru již odsouhlasilo, nyní se jedná o termínu, kdy město budovy převezme.

Provozní náklady budovy v Husově ulici činily v loňském roce 2,5 mil. Kč. Přesunem fakulty ekonomické na Borská pole ušetří Západočeská univerzita téměř celou částku, nárůst nákladů bude minimální. „Zvýší se využitelnost učeben v budově Univerzitní 22, zlepší se výukové prostředí pro budoucí ekonomy, a především provázanost s technickými fakultami v borském areálu, které zajišťují na ekonomické fakultě výuku některých předmětů a naopak,“ uvedl rektor Holeček. Náklady na rekonstrukci v hodnotě necelých 18 mil. Kč uhradila univerzita z dotace MŠMT. „Jedná se o investici do budoucna, neboť opuštěním budovy v Husově ulici výrazně ušetříme za rekonstrukci staré budovy, která by byla v případě jejího dalšího používání nezbytná a byla by mnohem rozsáhlejší,“ doplnil rektor.

Děkan Fakulty ekonomické Miroslav Plevný investici velmi oceňuje: „Naše fakulta si přestěhováním do univerzitního kampusu významně polepšila. Učitelé získali důstojné prostory pro svou výukovou i vědeckou práci. Studenti mají k dispozici nejen několik nových, moderně vybavených fakultních učeben, ale především jim odpadla nutnost přejíždění mezi učebnami v centru města a na Borech a mají zde daleko lepší možnosti ve využívání další univerzitní infrastruktury, například knihovny, menzy či tělocvičen.“

Galerie


Fakulta ekonomická

Kateřina MODRÁ

01.10.16


Fakulta pedagogická chystá Olympiádu techniky


Fakulta pedagogická

88

12.04.18


ELSA Plzeň navštívila jednání u Krajského soudu v Plzni


Studentské organizace

20

14.04.18


Do práce, na sport i na cesty s novými propagačními předměty ZČU


Celouniverzitní

118

24.04.18