Proděkan Bezděk získal Uměleckou cenu města Plzně

Mezi oceněnými byl 21. září také spolek Svět podle Jakuba, který stojí za hudebním projektem „Symfonie 5 řek“. Cyklus symfonických skladeb zazněl v premiéře v rámci programu Plzeň – Evropské hlavní město kultury 2015.

Skladby přednesl ve Velké synagoze Mezinárodní mládežnický orchestr a spojené pěvecké sbory pod taktovkou amerického dirigenta Normana Gamboa. Po umělecké stránce měl počin na starosti proděkan pedagogické fakulty Jiří Bezděk, který je také autorem závěrečné finální části. Dalšími autory byli jeho žáci, z velké části též spjatí se Západočeskou univerzitou: Jiří Vyšata (dnes odborný asistent na fakultě strojní), Pavel Samiec a Martin Červenka (absolventi katedry hudební kultury).

Fakulta pedagogická

Kateřina MODRÁ

29.09.16


Výstava Sutnar dětem zve před Vánoci do Galerie Ladislava Sutnara


Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

14

06.12.17


Fakulta pedagogická na bývalé pracovníky nezapomíná


Fakulta pedagogická

97

01.12.17


Na vítězné mapě intenzity dopravy se podíleli odborníci z fakulty aplikovaných věd


Fakulta aplikovaných věd

22

30.11.17