Výzkumníci z katedry kybernetiky se blýskli na prestižní konferenci

Skupina výzkumníků z katedry kybernetiky a výzkumného centra NTIS uspěla se svojí aplikací umožňující interaktivní prohledávání videoarchivu v demonstrační sekci (tzv. Show & Tell) prestižní mezinárodní konference věnované řečovým technologiím Interspeech 2016.

Aplikace byla nejprve vybrána v recenzním řízení  pro prezentaci a po předvedení v září v San Francisco byla hlasováním účastníků konference vyhodnocena jako nejlepší v konkurenci čtyřiadvaceti demonstračních prototypů z celého světa. 

Oceněná aplikace umožňuje rychlé a uživatelsky přívětivé prohledávání rozhovorů s pamětníky holokaustu, uložených v archivu USC Shoah Foundation. Tento archiv obsahuje zhruba 116 tisíc hodin rozhovorů vedených ve 32 jazycích. Aplikace nicméně pracuje zatím „pouze“ se všemi rozhovory vedenými v češtině (cca 1000 hodin) a se stejným objemem anglických nahrávek. Jádrem prezentovaného řešení je systém pro rozpoznávání řeči vyvinutý na katedře kybernetiky, který automaticky převádí zvukovou stopu záznamů do formy vhodné pro uložení do databáze, v níž lze pak velmi rychle vyhledávat libovolná slova či krátké fráze.

Aplikace je výsledkem mnohaleté soustavné práce výzkumného týmu, zdaleka nejen autorů oceněného softwaru, která byla podpořena několika mezinárodními i tuzemskými granty; vlastní vývoj vyhledávacího rozhraní pak zejména projektem Centrum aplikované kybernetiky 3 (TE01020197).

Vyhledávací rozhraní též využívá modul pro oboustranný automatický překlad mezi češtinou a angličtinou, vyvinutý pracovníky Ústavu formální a aplikované lingvistiky Matematicko-fyzikální fakulty UK, který je dlouholetým partnerem katedry kybernetiky ve výzkumných projektech týkajících se komplexního zpracování mluvené i psané řeči.

Galerie


Fakulta aplikovaných věd

Pavel Ircing

29.09.16


Západočeská univerzita v Plzni pořádá sportovní přebory vysokých škol 2018


Celouniverzitní

20

10.04.18


Významná slovenská hudební pedagožka navštívila Fakultu pedagogickou


Fakulta pedagogická

38

16.04.18


Fakulta pedagogická chystá Olympiádu techniky


Fakulta pedagogická

67

12.04.18