Zástupce ZČU se stal viceprezidentem mezinárodní federace FISITA

Ředitel výzkumného centra NTC Luděk Hynčík zahájil během světového automobilového kongresu v korejském Pusanu na konci září svoje působení ve funkci viceprezidenta pro vzdělání FISITA. 

Více než patnáct let se Luděk Hynčík se svým týmem z NTC věnuje výzkumu virtuálního modelování člověka. Virtuální modelování je možné využít pro analýzy poranění a jeho aplikace v oblasti aktivní i pasivní bezpečnosti v automobilovém průmyslu. Díky této své specializaci se Luděk Hynčík zapojil jako člen České automobilové společnosti do mezinárodní federace automobilových společností FISITA. Již od roku 2000 se aktivně podílel na chodu této organizace, především na jejích vzdělávacích aktivitách. Jeho dlouholetá práce ve Výboru pro vzdělávání byla oceněna tím, že byl zvolen na prestižní post viceprezidenta pro vzdělávání. 

Mezinárodní federace automobilových společností FISITA (Fédération Internationale des Sociétés d'Ingénieurs des Techniques de l'Automobile) je neziskovou organizací inženýrských společností a sdružuje více než 200 tisíc odborníků z 38 zemí světa v oblasti automobilového průmyslu. Cílem Výboru pro vzdělání je celosvětově podporovat vzdělávání, odbornou přípravu a profesní rozvoj studentů a mladých inženýrů pro potřeby průmyslu. K tomu slouží např. různé informační kampaně, dotační programy nebo podpora stáží.

„Věřím, že moje pozice posílí postavení České republiky i ZČU v této prestižní organizaci a umožní snadnější přenos nejnovějších informací z automobilového průmyslu k našim studentům a výzkumným týmům, které se mu věnují,“ uvádí Luděk Hynčík.  

Nové technologie - Výzkumné centrum

Petr Kavalíř

01.10.16


Na konferenci Učitel IN byli v roli lektorů i žáci


Fakulta pedagogická

44

17.10.17


Jana Sováková z FPE se setkala s oceňovanou ruskou spisovatelkou


Fakulta pedagogická

29

16.10.17


Studenty čeká konference Rozvíjení interkulturní komunikační kompetence ve výuce cizích jazyků


Fakulta pedagogická

41

11.10.17