Pracovníci filozofické fakulty navštívili univerzitu Cadi Ayyad v Marrákeši

Zástupci katedry blízkovýchodních studií Fakulty filozofické ZČU podnikli ve dnech 27. září až 4. října cestu na partnerskou Univerzitu Cadi Ayyad (UAC) do Marrákeše v Maroku.

Západočeská univerzita v Plzni aktuálně spolupracuje s univerzitou Cadi Ayyad v rámci programu Erasmus+. Spolupráce se naplňuje především formou studentské a učitelské mobility. Při setkání zástupců obou univerzit byla projednána otázka dalších společných aktivit.  Obě univerzity se dohodly na pokračování mobilitních programů a rozšíření stávající spolupráce do oblasti vědy a výzkumu. Pracovníci katedry blízkovýchodních studií přednesli několik odborných příspěvků pro tamější studenty i akademické pracovníky, mezi nimi např. "Attitude of the Czech far-right to Islam and Muslims" (Zbyněk Tarant) a "Relations between Morocco and Czechoslovakia in the 20th century" (Jan Pěchota).


Galerie


Fakulta filozofická

Helena Horová

07.10.16


ZČU přivítala belgického velvyslance


Celouniverzitní

211

07.09.17


Fakulta aplikovaných věd a fakulta filozofická přivítaly delegaci z univerzity v Indianě


NTIS - Nové technologie pro informační společnost

76

11.09.17


Univerzita otevřela školku pro děti zaměstnanců


Celouniverzitní

379

01.09.17