RICE získalo ocenění za významný investiční počin

Cenu převzali děkan elektrotechnické fakulty Jiří Hammerbauer a ředitel výzkumného centra RICE Zdeněk Peroutka na galavečeru fóra realitních, stavebních a investičních příležitostí FINPEX 2016, který se konal v úterý 4. října v Měšťanské besedě v Plzni.

Regionální inovační centrum elektrotechniky (RICE) Fakulty elektrotechnické Západočeské univerzity v Plzni je jedním z trojice držitelů ocenění Okresní hospodářské komory Plzeňsko za významný investiční počin letošního roku. Okresní hospodářská komora Plzeňsko vyzdvihla, že za dobu své existence se centrum RICE zapojilo do řešení výzkumných a průmyslových projektů s celkovým rozpočtem přes dvě miliardy korun. Výzkumné týmy RICE navíc spolupracují se světově uznávanými organizacemi, výzkumnými centry a univerzitami u nás i v zahraničí a s důležitými komerčními subjekty.

Součást hlavního programu letošního 9. ročníku FINPEX 2016 byly už tradiční odborné workshopy v Měšťanské besedě. Během úterního odpoledne účastníci fóra diskutovali o vymáhání pohledávek, exekucích, insolvencích či novém zákonu o zadávání veřejných zakázek. 

FINPEX 2016 byl pořádán pod záštitou hejtmana Plzeňského kraje Václava Šlajse a primátora města Plzně Martina Zrzaveckého. Odborným garantem byla Okresní hospodářská komora Plzeňsko a dalšími spolupořadateli Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků v ČR, Svaz podnikatelů ve stavebnictví a Obec architektů.

Galerie


Fakulta elektrotechnická

Iva Hosmanová

12.10.16


Velvyslankyně Peru se zajímala o možnosti spolupráce


Celouniverzitní

185

10.01.18


Šachisté si připomněli profesora Miroslava Šimandla


Fakulta strojní

72

12.12.17


Filmový festival Finále Plzeň hledá členy studentských porot


Celouniverzitní

2

16.01.18