RICE získalo ocenění za významný investiční počin

Cenu převzali děkan elektrotechnické fakulty Jiří Hammerbauer a ředitel výzkumného centra RICE Zdeněk Peroutka na galavečeru fóra realitních, stavebních a investičních příležitostí FINPEX 2016, který se konal v úterý 4. října v Měšťanské besedě v Plzni.

Regionální inovační centrum elektrotechniky (RICE) Fakulty elektrotechnické Západočeské univerzity v Plzni je jedním z trojice držitelů ocenění Okresní hospodářské komory Plzeňsko za významný investiční počin letošního roku. Okresní hospodářská komora Plzeňsko vyzdvihla, že za dobu své existence se centrum RICE zapojilo do řešení výzkumných a průmyslových projektů s celkovým rozpočtem přes dvě miliardy korun. Výzkumné týmy RICE navíc spolupracují se světově uznávanými organizacemi, výzkumnými centry a univerzitami u nás i v zahraničí a s důležitými komerčními subjekty.

Součást hlavního programu letošního 9. ročníku FINPEX 2016 byly už tradiční odborné workshopy v Měšťanské besedě. Během úterního odpoledne účastníci fóra diskutovali o vymáhání pohledávek, exekucích, insolvencích či novém zákonu o zadávání veřejných zakázek. 

FINPEX 2016 byl pořádán pod záštitou hejtmana Plzeňského kraje Václava Šlajse a primátora města Plzně Martina Zrzaveckého. Odborným garantem byla Okresní hospodářská komora Plzeňsko a dalšími spolupořadateli Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků v ČR, Svaz podnikatelů ve stavebnictví a Obec architektů.

Galerie


Fakulta elektrotechnická

Iva Hosmanová

12.10.16


Post mortem: Lékař práv aneb konference o medicínském právu


Studentské organizace

20

12.03.18


Akademici Plzeň budou hrát pro děti ze škol


Studentské organizace

21

05.03.18


Výstava ve Smetanových sadech připomíná veřejnosti Ladislava Sutnara


Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

28

12.03.18