Víte, kde (ne)publikovat?

Univerzitní knihovna každoročně podporuje celosvětovou akci Open Access Week, i letos připravila dvě přednášky: Vědec versus predátor a Open Journal System.

Predátorské časopisy a predátorští nakladatelé představují v současnosti závažný problém ve vědeckém publikování - absencí recenzního řízení a přijímáním nekvalitních textů snižují důvěryhodnost akademické obce a akademického publikování. Za účelem generování zisku se zaštiťují podvodnými metrikami, neexistujícími identifikátory a mylně uvádějí svou indexaci v prestižních databázích. Některé články publikované v predátorských časopisech byly odeslány do RIV (včetně článků ZČU). V přednášce se seznámíte s postupy, jak predátorské časopisy a nakladatele identifikovat a jak se publikování u predátorů vyhnout.

Pokud chcete zjednodušit a zautomatizovat redakční činnosti a mít efektivní webovou prezentaci časopisu, bude Vás zajímat druhý seminář zaměřený na open source redakční systém Open Journal System.

Přednášky se konají v pondělí 24.10. od 10 hodin a od 14 hodin (Vědec versus predátor) a ve středu 26.10. od 10 hodin a od 14 hodin (Open Journal Systém) ve studovně UB136 – přístup z haly Univerzitní knihovny na Borech.

Více informací o Open Access weeku a obecně o Open Access naleznete na webu Univerzitní knihovny.

Galerie


Univerzitní knihovna

Jakub Pokorný

14.10.16


V místě zaniklé římské kolonie objevili badatelé z katedry archeologie část veřejných lázní


Fakulta filozofická

64

20.06.18


Nové číslo časopisu ZČU&... představuje naše studenty


Celouniverzitní

280

07.06.18


Doktorandi FPE zvou na konferenci


Fakulta pedagogická

86

14.06.18