Na filozofickou fakultu přijede přednášet Boris Blahak z univerzity v Regensburgu

Katedra germanistiky a slavistiky pořádá 24. října přednášku Borise Blahaka s názvem Tschechische Staatsutopien des Jahres 1918 und ihre propagandistische Instrumentalisierung gegen die Tschechoslowakei.

Přednáška se koná od 16.40 hodin v místnosti SP 319 v Sedláčkově ulici 15. Vystoupení je součástí cyklu přednášek zahraničních hostů, který je v tomto semestru organizován s podporou programu Evropská územní spolupráce Česká republika-Svobodný stát Bavorsko 2014-2020/Europäische territoriale Zusammenarbeit Freistaat Bayern-Tschechische Republik 2014-2020.  Všichni zájemci o téma i o německý jazyk jsou srdečně zváni.

Případné dotazy zodpoví Marina Wagnerová na mailu: mwagnero@kag.zcu.cz

Fakulta filozofická

Helena Horová

17.10.16


ArtCamp 2017 nabízí tradiční kurzy i úplné novinky


Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

214

10.03.17


Výzkumné centrum RICE se představí na veletrhu AMPER


Fakulta elektrotechnická

59

14.03.17


Na Sutnarce proběhlo česko-bavorské setkání


Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

108

15.03.17