Na pedagogické fakultě představí projekt Cesta k inkluzi

V úterý 18. října se od 13.30 hodin v prostorách fakulty pedagogické ve Veleslavínově 42 uskuteční veřejné představení projektu Cesty k inkluzi spojené s diskuzí na téma inkluzivní vzdělávání. Akce je součástí celorepublikové kampaně s názvem Týden pro inkluzi, zaměřené na předávání pozitivních příkladů, pořádání besed, workshopů a seminářů.

Řešitelský tým z Fakulty pedagogické ZČU, která projekt získala z operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV), představí společně se zástupci partnerských institucí záměry a strategii projektu, seznámí účastníky s jeho plánovaným průběhem, očekávanými výstupy a přínosem. Na projektu participují Diakonie ČCE – středisko Západní Čechy, ZŠ a MŠ Blížejov, ZŠ a MŠ Hrádek, ZŠ Poběžovice, ZŠ Jižní předměstí Rokycany, ZŠ Karla Vokáče, Strašice, Masarykova ZŠ Plzeň a Tyršova ZŠ a MŠ Plzeň. Zváni jsou sociální aktéři z Magistrátu města Plzně, Plzeňského kraje, školských poradenských zařízení a organizací občanské společnosti působících v Plzeňském kraji. Kampaň Týden pro inkluzi koordinuje nezisková organizace Rytmus.
Projekt Cesty k inkluzi si klade za cíl aktivně podpořit zavádění inkluzivního vzdělávání v sedmi základních školách v Plzeňském kraji, především u dětí z ekonomicky znevýhodněného nebo kulturně odlišného prostředí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami,“ vysvětluje jeho odborný řešitel Josef Slowík. Projekt zajistí nezbytnou podporu pro inkluzivní vzdělávání po dobu zavádění legislativních systémových změn (především § 16 novely školského zákona), umožní podpořit žáky ve školním vzdělávání i v mimoškolní přípravě a rozvíjet jejich klíčové kompetence. „Důraz klade i na kvalitní trávení volného času u těchto dětí a navázání dobré spolupráce s jejich rodinami. Některé aktivity jsou zaměřeny na rozvoj spolupráce mezi školou a rodinou a provázání s pomocí poskytovanou v rámci sociálních služeb,“ doplňuje Šárka Káňová, odborná asistentka katedry pedagogiky. Zavádění inkluzivního vzdělávání do praxe bude posíleno úzkou spoluprací partnerských škol a Fakulty pedagogické ZČU, jejíž pracovníci se tématem inkluze dlouhodobě zabývají.

Projekt Cesty k inkluzi běží na pedagogické fakultě od 1. září 2016 a potrvá do srpna 2019.Fakulta pedagogická

Kateřina MODRÁ

17.10.16


Fakultu strojní povede i nadále Milan Edl


Fakulta strojní

328

20.06.18


Katedra německého jazyka zaujala na konferenci studentskou učebnicí


Fakulta pedagogická

224

15.06.18


Nové číslo časopisu ZČU&... představuje naše studenty


Celouniverzitní

279

07.06.18