Na pedagogické fakultě představí projekt Cesta k inkluzi

V úterý 18. října se od 13.30 hodin v prostorách fakulty pedagogické ve Veleslavínově 42 uskuteční veřejné představení projektu Cesty k inkluzi spojené s diskuzí na téma inkluzivní vzdělávání. Akce je součástí celorepublikové kampaně s názvem Týden pro inkluzi, zaměřené na předávání pozitivních příkladů, pořádání besed, workshopů a seminářů.

Řešitelský tým z Fakulty pedagogické ZČU, která projekt získala z operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV), představí společně se zástupci partnerských institucí záměry a strategii projektu, seznámí účastníky s jeho plánovaným průběhem, očekávanými výstupy a přínosem. Na projektu participují Diakonie ČCE – středisko Západní Čechy, ZŠ a MŠ Blížejov, ZŠ a MŠ Hrádek, ZŠ Poběžovice, ZŠ Jižní předměstí Rokycany, ZŠ Karla Vokáče, Strašice, Masarykova ZŠ Plzeň a Tyršova ZŠ a MŠ Plzeň. Zváni jsou sociální aktéři z Magistrátu města Plzně, Plzeňského kraje, školských poradenských zařízení a organizací občanské společnosti působících v Plzeňském kraji. Kampaň Týden pro inkluzi koordinuje nezisková organizace Rytmus.
Projekt Cesty k inkluzi si klade za cíl aktivně podpořit zavádění inkluzivního vzdělávání v sedmi základních školách v Plzeňském kraji, především u dětí z ekonomicky znevýhodněného nebo kulturně odlišného prostředí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami,“ vysvětluje jeho odborný řešitel Josef Slowík. Projekt zajistí nezbytnou podporu pro inkluzivní vzdělávání po dobu zavádění legislativních systémových změn (především § 16 novely školského zákona), umožní podpořit žáky ve školním vzdělávání i v mimoškolní přípravě a rozvíjet jejich klíčové kompetence. „Důraz klade i na kvalitní trávení volného času u těchto dětí a navázání dobré spolupráce s jejich rodinami. Některé aktivity jsou zaměřeny na rozvoj spolupráce mezi školou a rodinou a provázání s pomocí poskytovanou v rámci sociálních služeb,“ doplňuje Šárka Káňová, odborná asistentka katedry pedagogiky. Zavádění inkluzivního vzdělávání do praxe bude posíleno úzkou spoluprací partnerských škol a Fakulty pedagogické ZČU, jejíž pracovníci se tématem inkluze dlouhodobě zabývají.

Projekt Cesty k inkluzi běží na pedagogické fakultě od 1. září 2016 a potrvá do srpna 2019.Fakulta pedagogická

Kateřina MODRÁ

17.10.16


Zaměstnavatel regionu bude vyhlášen na ZČU


Celouniverzitní

19

18.05.17


Fakulta ekonomická pořádá mezinárodní konferenci


Fakulta ekonomická

22

16.05.17


Záverečný koncert akademického roku rozezněl katedrálu


Celouniverzitní

209

18.05.17