Absolventi, přijďte se podívat na svou alma mater

Velké setkání absolventů a partnerů chystá Západočeská univerzita na 9. listopadu.

Od 14 hodin proběhne v posluchárně EP 130 tradiční slavnostní zasedání Vědecké rady ZČU, na kterém budou představeni noví profesoři a docenti a uděleny pamětní medaile významným osobnostem. Aby se slavnostního aktu mohli zúčastnit také zaměstnanci a studenti, bude vyhlášeno rektorské volno.

Letos na akademický obřad navazuje od 18 hodin společenský večer pro absolventy a partnery k 25. výročí založení ZČU, který se odehraje v budově fakuty designu a umění. Půjde o vyvrcholení celoročních oslav a program bude vskutku grandiózní: koncert Plzeňské filharmonie s přednesem speciální skladby k výročí, vystoupení uznávaného tanečníka, multimediální projekce, jazz a swing k tanci i poslechu či slavnostní raut. Univerzita tak po dvou letech opět zve  absolventy do svých prostor a navazuje tak - v mírně pozměněné podobě - na tři předchozí ročníky Festivalu absolventů ZČU, který se konal v letech 2010, 2012 a 2014.

Bývalí studenti se mohou na slavnostní večer zaregistrovat na webových stránkách univerzity. Účast je primárně určena členům Klubu absolventů ZČU - pokud tedy ještě nejste v klubu, přihlaste se, aby na vás vaše alma mater měla kontakt a mohla vás zvát na univerzitní akce.

Celouniverzitní

Kamila Kolářová

17.10.16


Studenty čeká konference Rozvíjení interkulturní komunikační kompetence ve výuce cizích jazyků


Fakulta pedagogická

41

11.10.17


Škoda Auto zve studenty ZČU na dny otevřených dveří


Celouniverzitní

22

11.10.17


Studenti na konferenci řešili otázky hudební výchovy předškoláků a dětí mladšího školního věku


Fakulta pedagogická

48

10.10.17