Absolventi, přijďte se podívat na svou alma mater

Velké setkání absolventů a partnerů chystá Západočeská univerzita na 9. listopadu.

Od 14 hodin proběhne v posluchárně EP 130 tradiční slavnostní zasedání Vědecké rady ZČU, na kterém budou představeni noví profesoři a docenti a uděleny pamětní medaile významným osobnostem. Aby se slavnostního aktu mohli zúčastnit také zaměstnanci a studenti, bude vyhlášeno rektorské volno.

Letos na akademický obřad navazuje od 18 hodin společenský večer pro absolventy a partnery k 25. výročí založení ZČU, který se odehraje v budově fakuty designu a umění. Půjde o vyvrcholení celoročních oslav a program bude vskutku grandiózní: koncert Plzeňské filharmonie s přednesem speciální skladby k výročí, vystoupení uznávaného tanečníka, multimediální projekce, jazz a swing k tanci i poslechu či slavnostní raut. Univerzita tak po dvou letech opět zve  absolventy do svých prostor a navazuje tak - v mírně pozměněné podobě - na tři předchozí ročníky Festivalu absolventů ZČU, který se konal v letech 2010, 2012 a 2014.

Bývalí studenti se mohou na slavnostní večer zaregistrovat na webových stránkách univerzity. Účast je primárně určena členům Klubu absolventů ZČU - pokud tedy ještě nejste v klubu, přihlaste se, aby na vás vaše alma mater měla kontakt a mohla vás zvát na univerzitní akce.

Celouniverzitní

Kamila Kolářová

17.10.16


Studetni strojní fakulty absolvovali letní jadernou školu na Ukrajině


Fakulta strojní

45

25.07.17


Hiroko Matsushita vystavuje v Galerii Ladislava Sutnara


Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

30

13.07.17


Využijte zajímavou nabídku aktuálních grantových a stipendijních programů v Bavorsku


Zahraniční vztahy

80

18.07.17