Absolventi, přijďte se podívat na svou alma mater

Velké setkání absolventů a partnerů chystá Západočeská univerzita na 9. listopadu.

Od 14 hodin proběhne v posluchárně EP 130 tradiční slavnostní zasedání Vědecké rady ZČU, na kterém budou představeni noví profesoři a docenti a uděleny pamětní medaile významným osobnostem. Aby se slavnostního aktu mohli zúčastnit také zaměstnanci a studenti, bude vyhlášeno rektorské volno.

Letos na akademický obřad navazuje od 18 hodin společenský večer pro absolventy a partnery k 25. výročí založení ZČU, který se odehraje v budově fakuty designu a umění. Půjde o vyvrcholení celoročních oslav a program bude vskutku grandiózní: koncert Plzeňské filharmonie s přednesem speciální skladby k výročí, vystoupení uznávaného tanečníka, multimediální projekce, jazz a swing k tanci i poslechu či slavnostní raut. Univerzita tak po dvou letech opět zve  absolventy do svých prostor a navazuje tak - v mírně pozměněné podobě - na tři předchozí ročníky Festivalu absolventů ZČU, který se konal v letech 2010, 2012 a 2014.

Bývalí studenti se mohou na slavnostní večer zaregistrovat na webových stránkách univerzity. Účast je primárně určena členům Klubu absolventů ZČU - pokud tedy ještě nejste v klubu, přihlaste se, aby na vás vaše alma mater měla kontakt a mohla vás zvát na univerzitní akce.

Celouniverzitní

Kamila Kolářová

17.10.16


Elektrické pohony roztočí na dva dny dění na FEL


Fakulta elektrotechnická

124

06.06.17


První český nanosatelit letí do vesmíru také díky týmu z Fakulty elektrotechnické ZČU


Fakulta elektrotechnická

114

22.06.17


Přednáška představila nejnovější trendy ve fotoelektronové spektroskopii a mikroskopii


Nové technologie - Výzkumné centrum

49

09.06.17