Blíží se udílení Ceny Ladislava Sutnara 2016

Už popáté si prestižní ocenění převezmou umělecké a pedagogické osobnosti i instituce, které výrazně ovlivňují svět umění a designu.

Slavnostní ceremoniál se uskuteční 8. listopadu ve 14 hodin v malém sále Měšťanské Besedy v centru Plzně. Z rukou děkana Sutnarky Josefa Mištery zde Cenu Ladislava Sutnara převezme nejen pět letošních laureátů, ale dodatečně i zástupce The Art Institute of Chicago, laureáta roku 2015.

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara ZČU toto ocenění každoročně uděluje českým i zahraničním umělcům a institucím za mimořádný přínos světu umění a designu. Zároveň jejím prostřednictvím škola vzdává poctu životu a dílu světově uznávaného česko-amerického designéra Ladislava Sutnara, na jehož odkaz svou činností navazuje.

Letošní slavnostní setkání bude výjimečné i tím, že zde poprvé zazní hudba složená proděkanem pedagogické fakulty Jiřím Bezděkem speciálně pro tuto příležitost. Ze vzácných hostů přivítáme např. zástupce Velvyslanectví USA, Plzeňského kraje, města Plzně i Západočeské univerzity v Plzni.

Letošními laureáty jsou opět výjimečné osobnosti českého i světového designu: grafický designér a typograf Rostislav Vaněk, historik a teoretik umění Tomáš Vlček, jeden z nejvýraznějších holandských grafických designérů Anthon Beeke, všestranná americká designérka Gere Kavanaugh a jedna z nejprestižnějších vysokých uměleckých škol na světě The Pratt Institute.

Ve společnosti těchto osobností můžete strávit čas nejen během slavnostního ceremoniálu udílení Ceny Ladislava Sutnara, ale i o hodinu dříve na vernisáži výstavy Návrat Ladislava Sutnara. Ta začíná ve 13 hodin a na jednadvaceti panelech před Studijní a vědeckou knihovnou Plzeňského kraje (Smetanovy sady 2) zrekapituluje vývoj stejnojmenného projektu, který už několik let seznamuje širokou veřejnost se životem a tvorbou dlouho zapomenutého plzeňského rodáka a světově proslulého designéra Ladislava Sutnara a navrací ho do českých kulturních dějin.

 


Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

Lenka KODÝTKOVÁ

24.10.16


Sarah Leupen z univerzity v Baltimoru povede svůj poslední seminář na ZČU


Ústav jazykové přípravy

18

23.05.17


Technické fakulty se představí na DronFestu


Celouniverzitní

26

18.05.17


Studenti se utkali na olympiádě techniky


Fakulta pedagogická

257

24.05.17