Blíží se udílení Ceny Ladislava Sutnara 2016

Už popáté si prestižní ocenění převezmou umělecké a pedagogické osobnosti i instituce, které výrazně ovlivňují svět umění a designu.

Slavnostní ceremoniál se uskuteční 8. listopadu ve 14 hodin v malém sále Měšťanské Besedy v centru Plzně. Z rukou děkana Sutnarky Josefa Mištery zde Cenu Ladislava Sutnara převezme nejen pět letošních laureátů, ale dodatečně i zástupce The Art Institute of Chicago, laureáta roku 2015.

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara ZČU toto ocenění každoročně uděluje českým i zahraničním umělcům a institucím za mimořádný přínos světu umění a designu. Zároveň jejím prostřednictvím škola vzdává poctu životu a dílu světově uznávaného česko-amerického designéra Ladislava Sutnara, na jehož odkaz svou činností navazuje.

Letošní slavnostní setkání bude výjimečné i tím, že zde poprvé zazní hudba složená proděkanem pedagogické fakulty Jiřím Bezděkem speciálně pro tuto příležitost. Ze vzácných hostů přivítáme např. zástupce Velvyslanectví USA, Plzeňského kraje, města Plzně i Západočeské univerzity v Plzni.

Letošními laureáty jsou opět výjimečné osobnosti českého i světového designu: grafický designér a typograf Rostislav Vaněk, historik a teoretik umění Tomáš Vlček, jeden z nejvýraznějších holandských grafických designérů Anthon Beeke, všestranná americká designérka Gere Kavanaugh a jedna z nejprestižnějších vysokých uměleckých škol na světě The Pratt Institute.

Ve společnosti těchto osobností můžete strávit čas nejen během slavnostního ceremoniálu udílení Ceny Ladislava Sutnara, ale i o hodinu dříve na vernisáži výstavy Návrat Ladislava Sutnara. Ta začíná ve 13 hodin a na jednadvaceti panelech před Studijní a vědeckou knihovnou Plzeňského kraje (Smetanovy sady 2) zrekapituluje vývoj stejnojmenného projektu, který už několik let seznamuje širokou veřejnost se životem a tvorbou dlouho zapomenutého plzeňského rodáka a světově proslulého designéra Ladislava Sutnara a navrací ho do českých kulturních dějin.

 


Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

Lenka KODÝTKOVÁ

24.10.16


Přijďte diskutovat s rektorem Miroslavem Holečkem


Celouniverzitní

80

10.05.18


ZČU a OTH Amberg-Weiden si připomněly 20 let spolupráce


Celouniverzitní

108

04.05.18


Celouniverzitní pochod Exodus zamíří tentokrát na Radyni


Zahraniční vztahy

26

09.05.18