Učitelé angličtiny se sejdou na konferenci

Katedra anglického jazyka Fakulty pedagogické ZČU ve spolupráci s Bridge Publishing House pořádá 5. listopadu 2016 další ročník konference Ideas That Work.

Jednodenní konference učitelů a odborníků na anglický jazyk z různých typů škol a vzdělávacích institucí bude zahájena v aule gymnázia na Mikulášské náměstí v Plzni. Letos, podobně jako v předchozích letech, se profesního setkání probíhajícího v anglickém jazyce zúčastní přes 200 účastníků z celé České republiky i zahraničí a vystavovatelé z řad nakladatelů, prodejců výukových materialů a institucí spojených s výukou anglického jazyka. Hlavním hostem konference bude David Evans, který se věnuje dalšímu vzdělávání učitelů a tvorbě výukových materiálů pro nakladatelství National Geographic Learning. David Evans je autor mnoha učebnic pro výuku angličtiny a držitel ceny Duke of Edinburgh’s English Language Award. Po slavnostním zahájení a hlavním příspěvku si účastníci ve zbytku dne mají možnost vybrat z více než 30 prezentací, zahrnujících širokou škálu problematiky výuky anglického jazyka na všech úrovních vzdělavacího systému, vysoké školy nevyjímaje.

Fakulta pedagogická

Gabriela Klečková

26.10.16


Student němčiny i přes svůj handicap úspěšně absolvoval roční pobyt na univerzitě v Chemnitz


Fakulta pedagogická

182

12.02.18


Televize ZAK zachytila promoci Dětské univerzity


Fakulta pedagogická

55

20.02.18


Česko-bavorský projekt pomáhá studentům s rozjezdem podnikání i uplatněním na pracovním trhu


Celouniverzitní

58

12.02.18