Učitelé angličtiny se sejdou na konferenci

Katedra anglického jazyka Fakulty pedagogické ZČU ve spolupráci s Bridge Publishing House pořádá 5. listopadu 2016 další ročník konference Ideas That Work.

Jednodenní konference učitelů a odborníků na anglický jazyk z různých typů škol a vzdělávacích institucí bude zahájena v aule gymnázia na Mikulášské náměstí v Plzni. Letos, podobně jako v předchozích letech, se profesního setkání probíhajícího v anglickém jazyce zúčastní přes 200 účastníků z celé České republiky i zahraničí a vystavovatelé z řad nakladatelů, prodejců výukových materialů a institucí spojených s výukou anglického jazyka. Hlavním hostem konference bude David Evans, který se věnuje dalšímu vzdělávání učitelů a tvorbě výukových materiálů pro nakladatelství National Geographic Learning. David Evans je autor mnoha učebnic pro výuku angličtiny a držitel ceny Duke of Edinburgh’s English Language Award. Po slavnostním zahájení a hlavním příspěvku si účastníci ve zbytku dne mají možnost vybrat z více než 30 prezentací, zahrnujících širokou škálu problematiky výuky anglického jazyka na všech úrovních vzdělavacího systému, vysoké školy nevyjímaje.

Fakulta pedagogická

Gabriela Klečková

26.10.16


FAV bude hostit programátorskou soutěž Catalysts Coding Contest


Fakulta aplikovaných věd

94

12.04.18


Univerzita třetího věku hostí fotografickou výstavu Na cestách krajinou …


Celouniverzitní

96

16.04.18


Plzeňské Slavnosti svobody se blíží. Program i letos obohatí ZČU


Celouniverzitní

169

22.04.18