Katedra románských jazyků pořádá přednášku na téma didaktiky cizích jazyků

Katedra románských jazyků ve spolupráci s Románskou knihovnou SVK PK pořádá v úterý 8. listopadu v 16 hodin přednášku na téma "Intercompréhension".

Přednášku zaměřenou na aktuální téma didaktiky cizích jazyků, tedy na metodu vzájemného porozumění v cizích jazycích, přednese Blanka Šťastná z Iónské univerzity na Korfu. Přednáška proběhne ve francouzském jazyce a je určena především vyučujícím a studentům francouzského jazyka. Akce se koná v Románské knihovně Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje, nám. Republiky 12 (zadní trakt Evropského domu).

Fakulta filozofická

Helena Horová

02.11.16


Nakoupit designové kousky můžete i na jaře


Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

16

24.04.17


Nastal čas přihlásit svoji práci na Cenu Wernera von Siemense


Celouniverzitní

1

27.04.17


Fakultní centrum zdraví pořádalo přednášku pro seniory


Fakulta zdravotnických studií

3

27.04.17