Na univerzitu přiletí již po dvacáté Univerzitní upír

Od pondělí 7. listopadu až do čtvrtka 10. listopadu mají všichni studenti a zaměstnanci ZČU možnost připojit se ke 20. ročníku akce Univerzitní upír a přijít na Transfuzní oddělení Fakultní nemocnice v Plzni v ulici 17. listopadu darovat krev.

Příležitost k tomu budou mít od pondělí do čtvrtka vždy od 7 do 12 hodin, ve středu dokonce až do 17 hodin.
Akce na podporu celouniverzitního dobrovolného dárcovství krve na Západočeské univerzitě v Plzni probíhá vždy jednou za semestr. Pořádá ji studentský tým SKVAIP z Fakulty pedagogické ZČU a personál Transfuzního oddělení FN Plzeň. Za uplynulých 19 „semestrníků“ se do ní zapojilo 2 525 účastníků. Cennou tekutinu odebrali pracovníci transfuzní stanice po prvotním vyšetření od 2 101 dárců, mezi nimiž bylo 1 115 prvodárců.
Jedná se o jubilejní semestrník, kterým završíme desetiletou tradici vzniklou v roce 2006 ve Studentské komoře Akademického senátu Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni. Letos se nám podařilo zajistit i partnery – Divadlo J. K. Tyla v Plzni se zapojilo do propagace s představením Jednotka intenzivní lásky, podporuje nás rovněž meziuniverzitní hokejový tým Akademici Plzeň,“ vysvětluje student Petr Setvín z organizačního týmu.
Nováčci by se měli před první návštěvou transfuzního oddělení nejprve podívat na webové stránky FN v Plzni. Najdou zde podrobné informace nejen o správné životosprávě před odběrem krve.


Galerie


Celouniverzitní

Kateřina MODRÁ

02.11.16


Den plzeňské keramiky připomenul bohatou keramickou tradici na katedře výtvarné kultury


Fakulta pedagogická

35

14.06.17


Výstava Na pomezí představí práce absolventů ateliéru malby


Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

26

05.06.17


Závěr prázdnin zpříjemní v Plzni Létofest


Celouniverzitní

106

14.06.17