Na univerzitu přiletí již po dvacáté Univerzitní upír

Od pondělí 7. listopadu až do čtvrtka 10. listopadu mají všichni studenti a zaměstnanci ZČU možnost připojit se ke 20. ročníku akce Univerzitní upír a přijít na Transfuzní oddělení Fakultní nemocnice v Plzni v ulici 17. listopadu darovat krev.

Příležitost k tomu budou mít od pondělí do čtvrtka vždy od 7 do 12 hodin, ve středu dokonce až do 17 hodin.
Akce na podporu celouniverzitního dobrovolného dárcovství krve na Západočeské univerzitě v Plzni probíhá vždy jednou za semestr. Pořádá ji studentský tým SKVAIP z Fakulty pedagogické ZČU a personál Transfuzního oddělení FN Plzeň. Za uplynulých 19 „semestrníků“ se do ní zapojilo 2 525 účastníků. Cennou tekutinu odebrali pracovníci transfuzní stanice po prvotním vyšetření od 2 101 dárců, mezi nimiž bylo 1 115 prvodárců.
Jedná se o jubilejní semestrník, kterým završíme desetiletou tradici vzniklou v roce 2006 ve Studentské komoře Akademického senátu Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni. Letos se nám podařilo zajistit i partnery – Divadlo J. K. Tyla v Plzni se zapojilo do propagace s představením Jednotka intenzivní lásky, podporuje nás rovněž meziuniverzitní hokejový tým Akademici Plzeň,“ vysvětluje student Petr Setvín z organizačního týmu.
Nováčci by se měli před první návštěvou transfuzního oddělení nejprve podívat na webové stránky FN v Plzni. Najdou zde podrobné informace nejen o správné životosprávě před odběrem krve.


Galerie


Celouniverzitní

Kateřina MODRÁ

02.11.16


Výstava v mázhausu radnice představuje Zastávky pro Plzeň


Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

17

15.05.18


Přijďte si na Noc literatury poslechnout mistra ve slam poetry Filipa Korytu


Celouniverzitní

8

05.05.18


Sportovci v Plzni bojovali o kvalifikace na České akademické hry


Celouniverzitní

22

09.05.18