Doktorandi z elektrotechnické fakulty se sešli na konferenci Elektrotechnika a informatika 2016

Již po sedmnácté se v těchto dnech koná dvoudenní doktorandská konference elektrotechnické fakulty v Nečtinech. Letošní ročník přivítal na padesát studentů.

Konference umožňuje všem studentům doktorského studia FEL seznámit se s pracemi svých kolegů, prodiskutovat odborná témata a některým i prvně vystoupit a obhájit své výsledky vědecké práce před odbornou komisí. Studenty hodnotí čtyři odborné komise složené z vědeckých pracovníků FEL.

Nejlepší příspěvky pak budou oceněny v rámci soutěže The Best Student Paper Award sponsored by IEEE Czechoslovakia Section.

 


Galerie


Fakulta elektrotechnická

Jaroslav Fiřt

03.11.16


Plzeňské divadlo je stále možné navštívit se slevou


Celouniverzitní

9

16.01.17


Univerzitu navštívil atašé pro vědeckou a univerzitní spolupráci


Fakulta filozofická

82

13.12.16


Nejlepší outdoorový film natočil Ladislav Moulis ze Sutnarky


Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

40

13.12.16