Doktorandi z elektrotechnické fakulty se sešli na konferenci Elektrotechnika a informatika 2016

Již po sedmnácté se v těchto dnech koná dvoudenní doktorandská konference elektrotechnické fakulty v Nečtinech. Letošní ročník přivítal na padesát studentů.

Konference umožňuje všem studentům doktorského studia FEL seznámit se s pracemi svých kolegů, prodiskutovat odborná témata a některým i prvně vystoupit a obhájit své výsledky vědecké práce před odbornou komisí. Studenty hodnotí čtyři odborné komise složené z vědeckých pracovníků FEL.

Nejlepší příspěvky pak budou oceněny v rámci soutěže The Best Student Paper Award sponsored by IEEE Czechoslovakia Section.

 


Galerie


Fakulta elektrotechnická

Jaroslav Fiřt

03.11.16


Na letní škole Homo Economicus poznali studenti vývoj ekonomiky od první republiky po současnost


Fakulta ekonomická

200

16.07.18


Úspěch výzkumného týmu NTC v oblasti spintroniky


Nové technologie - Výzkumné centrum

83

29.06.18


Sportovně zaměření studenti se mohou hlásit do sportovní reprezentace Western Stars


Celouniverzitní

207

02.07.18