Na Západočeské univerzitě vyvrcholily oslavy 25. výročí založení

Ve středu 9. listopadu se uskutečnilo slavnostní zasedání Vědecké rady ZČU a společenský večer pro absolventy a významné partnery univerzity.

Odpolední slavnostní ceremoniál zahájil tradičně svým projevem rektor ZČU Miroslav Holeček. Součástí akademického obřadu bylo rovněž představení nových profesorů a docentů a předání pamětních medailí osobnostem, které významně přispěly k rozvoji Západočeské univerzity. Přítomní zhlédli také časosběrné video o vzniku výzkumného centra RICE a nechyběla ani ukázka z jeho výzkumné činnosti – pixelový detektor částic, testovaný pro možné nasazení na mezinárodní vesmírné stanici ISS. Program zakončil krátký loutkový film Povídky o chlápkovi a jeho ženě, který vytvořili studenti Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara ZČU Matouš Valchář a Jiří Krupička jako svoji semestrální práci. Úspěšné dílo již uvedla řada tuzemských i mezinárodních festivalů.

Slavnostního večera k 25. výročí založení Západočeské univerzity v Plzni se v budově fakulty designu a umění Ladislava Sutnara zúčastnilo přibližně tři sta absolventů a dalších dvě stě významných hostů z univerzity a partnerských firem. Otevřelo ho akrobatické vystoupení tanečníků z plzeňského studia FitDanceArt. Poté na pódiu krátce promluvilo všech pět dosavadních rektorů ZČU. Následoval koncert Plzeňské filharmonie s hostujícím dirigentem Ronaldem Zollmanem, která zahrála dvě skladby. Symfonii č. 3 Gaudeamus Igitur zkomponoval Jiří Bezděk z katedry hudební kultury pedagogické fakulty přímo k 25. výročí založení ZČU. Koncert pro klarinet a orchestr A dur Wolfganga Amadea Mozarta přednesla laureátka Pražského jara Ludmila Peterková. Celý program doprovázela multimediální projekce vytvořená studenty fakulty designu a umění. Svým tanečním uměním okouzlil přítomné také Vahe Akopjan – ikona streetdance a freestyle dance, který vystoupil společně s Josefem Kublou. Po skončení hlavního programu zahrál k tanci a poslechu v rytmu jazzu a swingu Petr Beneš s kapelou Jeepers Creepers. Během slavnostního rautu byl prostor pro vzájemná setkávání, diskusi a navazování nových kontaktů.

Galerie


Celouniverzitní

Kamila Kolářová

10.11.16


Letní školy nabízí také atraktivní doprovodný program


Celouniverzitní

86

17.07.18


První ročník certifikátového programu Kompetence pro česko-bavorský příhraniční region je za námi


Celouniverzitní

68

11.07.18


Studenti výpočetní techniky uspořádali vědeckou konferenci


Fakulta pedagogická

79

26.06.18