Na Západočeské univerzitě vyvrcholily oslavy 25. výročí založení

Ve středu 9. listopadu se uskutečnilo slavnostní zasedání Vědecké rady ZČU a společenský večer pro absolventy a významné partnery univerzity.

Odpolední slavnostní ceremoniál zahájil tradičně svým projevem rektor ZČU Miroslav Holeček. Součástí akademického obřadu bylo rovněž představení nových profesorů a docentů a předání pamětních medailí osobnostem, které významně přispěly k rozvoji Západočeské univerzity. Přítomní zhlédli také časosběrné video o vzniku výzkumného centra RICE a nechyběla ani ukázka z jeho výzkumné činnosti – pixelový detektor částic, testovaný pro možné nasazení na mezinárodní vesmírné stanici ISS. Program zakončil krátký loutkový film Povídky o chlápkovi a jeho ženě, který vytvořili studenti Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara ZČU Matouš Valchář a Jiří Krupička jako svoji semestrální práci. Úspěšné dílo již uvedla řada tuzemských i mezinárodních festivalů.

Slavnostního večera k 25. výročí založení Západočeské univerzity v Plzni se v budově fakulty designu a umění Ladislava Sutnara zúčastnilo přibližně tři sta absolventů a dalších dvě stě významných hostů z univerzity a partnerských firem. Otevřelo ho akrobatické vystoupení tanečníků z plzeňského studia FitDanceArt. Poté na pódiu krátce promluvilo všech pět dosavadních rektorů ZČU. Následoval koncert Plzeňské filharmonie s hostujícím dirigentem Ronaldem Zollmanem, která zahrála dvě skladby. Symfonii č. 3 Gaudeamus Igitur zkomponoval Jiří Bezděk z katedry hudební kultury pedagogické fakulty přímo k 25. výročí založení ZČU. Koncert pro klarinet a orchestr A dur Wolfganga Amadea Mozarta přednesla laureátka Pražského jara Ludmila Peterková. Celý program doprovázela multimediální projekce vytvořená studenty fakulty designu a umění. Svým tanečním uměním okouzlil přítomné také Vahe Akopjan – ikona streetdance a freestyle dance, který vystoupil společně s Josefem Kublou. Po skončení hlavního programu zahrál k tanci a poslechu v rytmu jazzu a swingu Petr Beneš s kapelou Jeepers Creepers. Během slavnostního rautu byl prostor pro vzájemná setkávání, diskusi a navazování nových kontaktů.

Galerie


Celouniverzitní

Kamila Kolářová

10.11.16


Blíží se koncert duchovní hudby františkánského konvetu Ex fontibus


Fakulta pedagogická

38

10.12.17


Kulturní atašé si na Sutnarce prohlédla vznikající mapu pozitivní české historie


Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

14

11.12.17


Když na hokej, tak s plyšákem


Celouniverzitní

28

01.12.17