Osobnosti světového designu převzaly Cenu Ladislava Sutnara

Již popáté udílela Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara ZČU prestižní ocenění.

Úzký okruh významných osobností českého a světového umění a designu, které dosud obdržely Cenu Ladislava Sutnara, rozšířila v úterý 8. listopadu pětice nových laureátů. V historické budově Měšťanské besedy ocenění převzal grafický designér a typograf Rostislav Vaněk, historik a teoretik umění Tomáš Vlček, jeden z nejvýraznějších holandských grafických designérů Anthon Beeke, všestranná americká designérka Gere Kavanaugh a jedna z nejprestižnějších vysokých uměleckých škol na světě The Pratt Institute, kterou zastupoval prorektor pro studijní záležitosti Kirk Pillow. Dalším vzácným hostem slavnostního setkání byla Zoë Ryan, ředitelka a kurátorka oddělení architektury a designu na Art Institute of Chicago, která dodatečně převzala ocenění za tuto instituci jako laureáta roku 2015. 

Letošní udílení cen bylo výjimečné i tím, že zde měla premiéru hudba složená speciálně pro tuto příležitost. Jejím autorem je proděkan pedagogické fakulty a přední soudobý skladatel Jiří Bezděk a jeho skladba zazněla v podání Plzeňského fanfárového souboru v čele s uměleckým vedoucím Petrem Mrázem.

Vzácným hostem slavnostního udílení cen byl rektor ZČU Miroslav Holeček, který ve svém úvodním projevu připomněl krédo univerzity: "Stojíme za hodnotami, které obstojí v měnícím se světě", a zdůraznil, že umění, kreativita a umělecká tvorba takovými hodnotami jsou. Udílení prestižní umělecké ceny vynikajícím světovým umělcům a institucím je pak důkazem, že ZČU za těmito hodnotami pevně stojí.

Mezi další vzácné hosty patřil primátor města Plzně Martin Zrzavecký se svými náměstky Martinem Baxou a Petrem Náhlíkem i  tajemnice politické sekce Velvyslanectví Spojených států amerických Beth Fernald, která ve své řeči zdůraznila v kontextu současného dění roli Ladislava Sutnara jako imigranta a jeho přínos pro americký i světový design.

Cena Ladislava Sutnara je nejen oceněním pro výjimečné umělecké a pedagogické osobnosti a instituce za jejich mimořádný přínos světu umění a designu, ale i vyjádřením pocty životu a dílu Ladislava Sutnara, na jehož umělecký odkaz Sutnarka svojí činností navazuje. Letošní udílení cen bylo o to významnější, že bylo i připomenutím 40 let od úmrtí Ladislava Sutnara.

Součástí programu slavnostního dne byla i vernisáž výstavy "Návrat Ladislava Sutnara", která na 21 venkovních panelech před Studijní a vědeckou knihovnou Plzeňského kraje rekapituluje průběh a výstupy stejnojmenného projektu, jenž se už řadu let zasazuje o návrat minulými režimy záměrně opomíjeného designéra Ladislava Sutnara do povědomí české veřejnosti a do kulturních dějin naší země. Výstavu je možné zhlédnout do 30. listopadu.

Laureáti zůstali v Plzni několik dní, během nichž si mimo jiné prohlédli budovu Sutnarky, zúčastnili se slavnostního večera u příležitosti oslav 25. výročí založení ZČU, poklonili se památce Ladislava Sutnara u jeho hrobu na Ústředním hřbitově v Plzni, navštívili Galerii Ladislava Sutnara, obdivovali světoznámé Loosovy interiéry a objevovali i další krásy Plzně a jejího okolí.Galerie


Předávání cen předecházela vernisáž výstavy Návrat Ladislava Sutnara.

Ze zahájení výstavy Návrat Ladislava Sutnara.

Děkan Sutnarky Josef Mištera při úvodním projevu.

Na ceremoniálu poprvé zazněla skladba složená pro tuto příležitost Jiřím Bezděkem.

Plaketu ve tvaru Sutnarova loga převzalo šest oceněných.

Laureáti navštívili i hrob Ladislava Sutnara.

Hosté si prohlédli i bronzovou plaketu na rodném domě L. Sutnara.

Gere Kavanaugh pokládá květiny na hrob Ladislava Sutnara.

Nechyběla ani návštěva Galerie Ladislava Sutnara.

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

Lenka KODÝTKOVÁ

11.11.16


Bakalářská práce bodovala v soutěži Česká hra roku 2017


Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

47

12.06.18


Co skrývá česko-německé pohraničí?


Fakulta filozofická

99

07.06.18


Národní konference transferu umožnila intenzivní výměnu zkušeností


Celouniverzitní

97

14.06.18