Přijďte na přednášku o rychlých jaderných reaktorech

V pondělí 14. listopadu od 9 hodin se na děkanátu fakulty elektrotechnické v místnosti EU219 uskuteční přednáška Alexandra M. Žukova z ruského Obninsku Uzavírání palivového cyklu pomocí rychlých reaktorů. Zváni jsou studenti a zaměstnanci se zájmem o danou problematiku.

Bez rychlých jaderných reaktorů a uzavřeného palivového cyklu není možný dlouhodobý udržitelný rozvoj jaderné energetiky. Rychlé reaktory umožňují energetické využití uranu 238, což asi stonásobně rozšíří palivovou základnu jaderné energetiky a poskytne lidstvu zdroj čisté energie na tisíce let. Navíc je v rychlých reaktorech možné spalovat dlouhodobé nuklidy, které obsahuje použité jaderné palivo - díky tomu doba, za kterou klesne aktivita použitého paliva na úroveň přírodního uranu, nebude trvat statisíce let, ale jen stovky let. Prvním reaktorem určeným pro zkoušení technologií uzavřeného palivového cyklu je BN-800, který je nyní ve fázi energetického spouštění v ruské Bělojarské jaderné elektrárně. Navazuje na desítky let provozu svých předchůdců a po něm bude následovat výstavba reaktoru BN-1200 - prvního komerčního reaktoru s uzavřeným palivovým cyklem.

Fakulta elektrotechnická

Kamila Kolářová

11.11.16


Na Dětské univerzitě promovaly desítky malých školáků


Fakulta pedagogická

462

09.02.18


Studenti i zaměstnanci mají stále možnost přispět k vylepšení kampusu ZČU na Borech


Celouniverzitní

569

08.02.18


Knihovna hostí výstavu ENCAUSTIC.ART 50.


Univerzitní knihovna

0

23.02.18