Fakulta aplikovaných věd bude mít novou děkanku

Od 1. března 2017 ji povede Vlasta Radová.

Akademický senát Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni zvolil 14. listopadu kandidáta na děkana na další funkční období. V tajném hlasování uspěla jediná navržená kandidátka, doc. Dr. Ing. Vlasta Radová, která získala 13 hlasů od 17 přítomných senátorů. Po jmenování do funkce rektorem ZČU povede fakultu další čtyři roky, tedy do roku 2021. Funkce děkanky se ujme 1. března 2017.     

Galerie


Fakulta aplikovaných věd

Kamila Kolářová

15.11.16


V sobotu se volí nový král Majáles


Studentské organizace

67

19.04.17


Léto s angličtinou na zámku v Nečtinech


Celouniverzitní

31

21.04.17


Odstartovaly Jaderné dny na univerzitě


Celouniverzitní

314

20.04.17