Fakulta aplikovaných věd bude mít novou děkanku

Od 1. března 2017 ji povede Vlasta Radová.

Akademický senát Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni zvolil 14. listopadu kandidáta na děkana na další funkční období. V tajném hlasování uspěla jediná navržená kandidátka, doc. Dr. Ing. Vlasta Radová, která získala 13 hlasů od 17 přítomných senátorů. Po jmenování do funkce rektorem ZČU povede fakultu další čtyři roky, tedy do roku 2021. Funkce děkanky se ujme 1. března 2017.     

Galerie


Fakulta aplikovaných věd

Kamila Kolářová

15.11.16


Univerzitní knihovna předala do mateřské školy 400 darovaných knih


Univerzitní knihovna

47

28.02.18


Partnerství mezi ZČU a Plzeňským Prazdrojem pokračuje


Celouniverzitní

235

27.02.18


ZČU navštívili představitelé univerzity z kyrgyzské Oše


Celouniverzitní

71

13.03.18