Fakulta aplikovaných věd bude mít novou děkanku

Od 1. března 2017 ji povede Vlasta Radová.

Akademický senát Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni zvolil 14. listopadu kandidáta na děkana na další funkční období. V tajném hlasování uspěla jediná navržená kandidátka, doc. Dr. Ing. Vlasta Radová, která získala 13 hlasů od 17 přítomných senátorů. Po jmenování do funkce rektorem ZČU povede fakultu další čtyři roky, tedy do roku 2021. Funkce děkanky se ujme 1. března 2017.     

Galerie


Fakulta aplikovaných věd

Kamila Kolářová

15.11.16


V Plzni se uskutečnila konference o životě a díle Josefa Františka Smetany


Fakulta pedagogická

33

21.03.17


Peter Besl z Univerzity v Řezně bude přednášet na filozofické fakultě


Fakulta filozofická

27

17.03.17


Přijďte si nenáročně zaběhat


Studentské organizace

74

14.03.17