Fakulta aplikovaných věd bude mít novou děkanku

Od 1. března 2017 ji povede Vlasta Radová.

Akademický senát Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni zvolil 14. listopadu kandidáta na děkana na další funkční období. V tajném hlasování uspěla jediná navržená kandidátka, doc. Dr. Ing. Vlasta Radová, která získala 13 hlasů od 17 přítomných senátorů. Po jmenování do funkce rektorem ZČU povede fakultu další čtyři roky, tedy do roku 2021. Funkce děkanky se ujme 1. března 2017.     

Galerie


Fakulta aplikovaných věd

Kamila Kolářová

15.11.16


Na strojírenském veletrhu v Brně nechybí Západočeská univerzita


Fakulta strojní

243

12.10.17


Univerzita zve na festival jógy


Celouniverzitní

307

09.10.17


Univerzita zve na seminář k tématu zajišťování kvality


Celouniverzitní

74

20.10.17