Hnutí Stonožka podpoří univerzitní výzkum

V pátek 2. prosince budou slavnostně ve Svatovítské katedrále předána ocenění dětem, které se zapojily do výtvarné soutěže "Věda, která léčí" a zároveň šek na podporu stejnojmenného společného projektu Západočeské univerzity v Plzni a Fakultní nemocnice Plzeň.

Projekt „Věda, která léčí“ započal na jaře letošního roku a jeho hlavním cílem je pomoci nemocným dětem. Vědci z Fakulty aplikovaných věd ZČU společně s lékaři z FN Plzeň spolupracují na vývoji aplikace, která bude napomáhat v diagnostice, léčbě a výzkumu Crohnovy choroby, chronického zánětlivého onemocnění různých částí trávicího traktu. Výzkum finančně podpoří hnutí Na vlastních nohou – Stonožka, které pozvalo školy z celé České republiky do této výtvarné soutěže.

Pro vybrané malé výtvarníky jsou připraveny diplomy a drobné ceny, které převezmou právě 2. prosince od 11 hodin v chrámu sv. Víta v Praze při každoroční Stonožkové mši.

Vítězné práce ve čtyřech věkových kategoriích vybrali prezidentka hnutí Běla Gran Jensen, kardinál Dominik Duka, ředitel FN Plzeň Václav Šimánek, rektor ZČU Miroslav Holeček, děkan Fakulty aplikovaných věd ZČU Miroslav Lávička, přednosta Dětské kliniky FN Plzeň Josef Sýkora a advokát Jaroslav Svejkovský. Autoři obdrží od jmenovaných osobností diplomy v pražském Arcibiskupském paláci. Zástupcům ZČU a FN Plzeň pak prezidentka hnutí Stonožka Běla Jensen předá šek na finanční podporu výzkumu Crohnovy choroby.

Nejlepší dětské práce můžete zhlédnout na výstavě, která právě probíhá v prostorách Univerzitní knihovny ZČU a ve FN v Plzni. Podpořit výzkum Crohnovy choroby můžete také účastí na benefičních vánočních koncertech, které se uskuteční 14. prosince od 16.30 hodin v kostele P. Marie Sněžné v Rokycanech anebo 16.prosince od 18 hodin v katedrále sv. Bartoloměje v Plzni.

Galerie


Celouniverzitní

Kamila Kolářová

01.12.16


Univerzita zve na slavnostní závěrečný koncert akademického roku


Celouniverzitní

216

03.05.18


ZČU pořádá 6. národní konferenci transferu technologií


Celouniverzitní

205

15.05.18


Kurt Gebauer z FPE obdržel čestný doktorát Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze


Fakulta pedagogická

0

20.05.18