Jubilejní dvacátý ročník Univerzitního upíra přilákal přes stovku dárců

Listopadového 20. ročníku Univerzitního upíra, akce na podporu dobrovolného dárcovství krve, se zúčastnilo 116 dárců, 39 z nich darovalo vůbec poprvé.

Mezi dárci byli zastoupeni studenti všech fakult, zaměstnanci, absolventi i lidé, kteří nejsou se ZČU nijak spřízněni. Nejvíce účastníků přišlo z fakult pedagogické (22), aplikovaných věd (13) a právnické (12). Poměrně výrazné zastoupení měli i dárci mimo ZČU.
V jubilejním dvacátém semestrníku se nám podařilo zapojit všechny plzeňské fakulty včetně lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Univerzitní upír cílí především na prvodárce, kteří díky této akci zůstávají myšlence dobrovolného dárcovství věrní. Za deset let, kdy Upíra pořádáme, se na odběrových lehátkách vystřídalo 1154 prvodárců. I proto má plzeňská transfúzní stanice nejmladší věkový průměr dárců. Pokud bychom se pokusili orientačně vyčíslit množství odebrané krve, pohybujeme se kolem jednoho tisíce litrů,“ konstatoval Petr Setvín z organizačního týmu.
20. semestrník Upíra byl slavnostně zakončen tradičním Upířím rejem, neformálním setkáním dárců a organizátorů, kterého se zúčastnil i rektor ZČU Miroslav Holeček.
Na akci se společně podílejí studentský tým SKVAIP, Studentská komora Akademického senátu Fakulty pedagogické ZČU a personál Transfuzního oddělení FN Plzeň. Letos ji partnersky podpořil meziuniverzitní hokejový tým Akademici, Divadlo J. K. Tyla v Plzni a Stavovská unie studentů.


Celouniverzitní

Kateřina MODRÁ

18.11.16


Na Fakultě aplikovaných věd proběhla soutěž Catalysts Coding Contest


Fakulta aplikovaných věd

79

10.05.18


Výstava v mázhausu radnice představuje Zastávky pro Plzeň


Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

17

15.05.18


ELSA Plzeň nahlédla s plukovníkem Dvořákem do kriminalistiky 21. století


Studentské organizace

20

07.05.18