Jubilejní dvacátý ročník Univerzitního upíra přilákal přes stovku dárců

Listopadového 20. ročníku Univerzitního upíra, akce na podporu dobrovolného dárcovství krve, se zúčastnilo 116 dárců, 39 z nich darovalo vůbec poprvé.

Mezi dárci byli zastoupeni studenti všech fakult, zaměstnanci, absolventi i lidé, kteří nejsou se ZČU nijak spřízněni. Nejvíce účastníků přišlo z fakult pedagogické (22), aplikovaných věd (13) a právnické (12). Poměrně výrazné zastoupení měli i dárci mimo ZČU.
V jubilejním dvacátém semestrníku se nám podařilo zapojit všechny plzeňské fakulty včetně lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Univerzitní upír cílí především na prvodárce, kteří díky této akci zůstávají myšlence dobrovolného dárcovství věrní. Za deset let, kdy Upíra pořádáme, se na odběrových lehátkách vystřídalo 1154 prvodárců. I proto má plzeňská transfúzní stanice nejmladší věkový průměr dárců. Pokud bychom se pokusili orientačně vyčíslit množství odebrané krve, pohybujeme se kolem jednoho tisíce litrů,“ konstatoval Petr Setvín z organizačního týmu.
20. semestrník Upíra byl slavnostně zakončen tradičním Upířím rejem, neformálním setkáním dárců a organizátorů, kterého se zúčastnil i rektor ZČU Miroslav Holeček.
Na akci se společně podílejí studentský tým SKVAIP, Studentská komora Akademického senátu Fakulty pedagogické ZČU a personál Transfuzního oddělení FN Plzeň. Letos ji partnersky podpořil meziuniverzitní hokejový tým Akademici, Divadlo J. K. Tyla v Plzni a Stavovská unie studentů.


Celouniverzitní

Kateřina MODRÁ

18.11.16


Na Pivo s rektorem dorazila tisícovka studentů


Celouniverzitní

381

11.10.17


Česká nanodružice VZLUSAT-1 oslavila 100 dní ve vesmíru


Fakulta elektrotechnická

108

10.10.17


Univerzita zve na festival jógy


Celouniverzitní

307

09.10.17