Přednáška představí časté omyly sociálních věd ohledně teorie znaku

Ve středu 30. listopadu se koná poslední seminář ze série přednáškového cyklu filozofické fakulty a Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje. Martin Švanter vystoupí s přednáškou na téma Násilí a kouzlo systematického dogmatismu: časté omyly sociálních věd ohledně teorie znaku.

Znak, symbol, signál? Mnohá sociální a humanitní vědění dvacátého století (mj. např. antropologie, kulturologie, estetika nebo mediální studia) si osvojili slovník a východiska sémiologie a sémiotiky. Sémiotika se stala populárním a hojně skloňovaným slovem slibujícím mnohé. Více se dozvíte v přednášce, která se koná ve středu 30. listopadu od 17 hodin ve vzdělávacím centru Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje, Smetanovy sady 2, Plzeň.

Galerie


Fakulta filozofická

Kateřina MODRÁ

23.11.16


Přijďte si zaběhat s rektorem


Celouniverzitní

458

15.05.17


Závěrečný seminář Jaderných dnů hostil odborníky na jadernou energetiku


Celouniverzitní

162

19.05.17


Valná hromada Bavorského červeného kříže ocenila fakultu zdravotnických studií


Fakulta zdravotnických studií

22

15.05.17